Kardeş Eli Derneği
BLOG
BLOG
  • Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
  • Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
  • Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
  • İslam tarihimizde önemli bir ay olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, kameri yılın Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olarak bilinir. Rebiülevvel ayı, İslam'ın başlangıcı olarak kabul edilen Mekke'nin fethiyle ilişkilendirilir ve Müslümanlar arasında özel bir öneme sahiptir. Bu ay, Hz. Muhammed'in doğum ayı olarak da bilinir ve Müslümanlar arasında çeşitli ibadet ve dualarla anılır.
  • 2024 yılında, Üç Aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Bu dönem, İslami takvimde Receb ayıyla başlar ve Ramazan ayının başlangıcına kadar devam eder.
  • Muharrem Ayı, İslam takviminin ilk ayıdır. Hicri takvime göre Muharrem, Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği sene olan 622 yılına denk gelmektedir. Hicri takvim, İslam dünyasında kameri yılın temel kabul edildiği bir takvimdir ve ayların hareketlerine göre belirlendiği esasıyla oluşturulmuştur.
  • Kur'an-ı Kerim'de müjdelediği bereketli ve faziletli aylardan biri olan Şaban ayı, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Haram ayların dışında kalan bu ay, mübarek aylarda yer almakta ve önemli olayları barındırmaktadır.
  • İslamiyet'te bazı kavramlar zaman zaman karıştırılmaktadır. Bu kavramlardan biri de fidye ve fitre arasındaki farklar konusudur. Fidye ve fitre, İslam dini öğretilerinde belirtilmiş olan, belirli koşullar altında özgür irade ile veriliş amaçları olan yükümlülüklerdir.
  • Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla kutlanan bir özel gündür. Müslümanlar tarafından her yıl Rebiü'l Evvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Sevgili Peygamberimiz'in doğum gününü anma ve ona olan sevgi ve saygıyı gösterme amacıyla kutlanır.
  • Bankacılık sektöründe günümüzde sıkça karşılaşılan konulardan biri de banka promosyonlarıdır. Bankaların müşteri çekmek ve sadakatlerini kazanmak amacıyla yaptıkları bu promosyonlar, genellikle hesap açma veya belirli ödemeleri gerçekleştirme şartıyla verilmektedir.