Kardeş Eli Derneği
BLOG
BLOG
  • İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
  • Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
  • Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
  • Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.
  • Görme yeteneğinin kaybına neden olan katarakt, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen evrensel bir sorundur. Özellikle Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde, yaşam şartları dolayısıyla göz katarakt ameliyatı için gerekli imkanlara sahip olmayan bireylerin sayısı oldukça fazladır.
  • İslam dinine göre, bir kişinin zekatı ödemesi için belirli bir miktarı bulunması gerekmektedir. Bu miktar, nisap miktarı olarak adlandırılmaktadır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in islamın hadis-i şerifte belirttiği beş şey üzerine kurulmuştur.
  • Öşür hesaplama, sözlükte "onda bir" anlamına gelen bir dini kavram olup, tarım ürünlerinde verilen zekatı ifade etmektedir. Tarım ürünleri, zekata tabi oluşu Kur'an ile sabit olan toprak mahsullerdir.
  • Berat, Arapça kökenli bir sözcük olup, "berae/beraet" kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelime, aklanma veya yükümlülükten kurtulma anlamını taşır ve manevi bir temizlenmeyi, affedilmeyi simgeler.
  • Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabı olup, inananlar için hayatın her alanında rehberlik eder. Müslümanlar için Kur'an'ı anlama ve ona göre yaşamaya yönelik bir çaba sürekli önem taşır. Bu çerçevede, Kur'an okumanın önemini vurgulayan ayetler ve hadisler, dini bilgi arayışında olanlar tarafından sık sık araştırılan konulardan biri haline gelmiştir.
  • Şükür Namazı, adından da anlaşılacağı gibi, Allah'a şükür ve minnet ifade etmek amacıyla kılınan nafile bir namazdır. Şükür, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanan insanlar tarafından yapılan bir ibadettir.