İnsani Yardım Faaliyetleri - Kardeseli Derneği
FAALİYETLERİMİZ

İnsani Yardım

Dünyanın birçok farklı coğrafyasında milyonlarca insan; gerek savaş, gerek iç çatışmalar, gerek doğal afetler nedeniyle yaşam mücadelesi içinde bulunuyor. Derneğimiz, çeşitli sebeplerden dolayı mağdur duruma düşmüş, yardıma muhtaç birçok insan için; temel insani ihtiyaçlar olan, gıda, barınma sağlık ve eğitim gibi alanlarda, dünyanın birçok bölgesindeki insanlara yardım götürüyor. Yardıma muhtaç durumdaki ülkelerin, bölgelerin insanlarının yardıma muhtaç kalmaması için çeşitli kalkınma planları gerçekleştirmeye çalışıyor.
Kardeşeli Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz her zaman, sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı coğrafyalarında kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi. Bunu başarabilmek için ürettiğimiz birçok farklı sosyal ve kültürel proje de mevcut durumda bulunuyor. Temel amaçlarımızdan biri de, mağduriyetin yaygın olduğu çeşitli bölgelerde aktif olan sivil toplum kuruluşlarının daha görünür hale gelmesinde ve geliştirilmesinde rol model olmaktır.

 

Sağlık Kuruluşları

Derneğimiz, mağduriyet yaşanan bölgelerdeki halka hizmet edecek okullar, camiler, hastaneler gibi halkın temel ihtiyaçlarına yönelik eserleri inşa etmeye çalışmaktadır. Dünyanın birçok yerinde, hastanelerin yetersizliğinden dolayı, günümüzde mücadele edilmesi çok zor olmayan bazı hastalıklar bile büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, hastanelerin tamiratına veya yeni hastanelerin inşasına, derneğimizce büyük önem verilmektedir.

 

Eğitim

Derneğimizin insanlara yardım etmeye çalıştığı alanlardan birisi de eğitimdir. Bugün dünyanın birçok bölgesinde, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitim sekteye uğramaktadır. Bu bölgelerde okula giden, eğitim gören nüfus sayısı oldukça düşüktür.

Derneğimiz, bu tip sorunların yaşandığı bölgelere doğrudan müdahale ederek, okul, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa edilmesinde ya da tadilata girmesinde aktif rol oynar. Ayrıca derneğimiz, araç gereç ve teknik ekipmanlar konusunda sıkıntı yaşanan okullara ve diğer eğitim kurumlarına, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik katkı sağlamaya çalışır. 

Derneğimizin faaliyetleri sonucunda, dünyanın farklı yerlerinde çeşitli okullar inşa edilmiş veya var olan okullar tadilattan geçirilerek daha iyi işler hale getirilmiştir.

Eğitimin insanlık için öneminin farkında olan derneğimiz, mağduriyet yaşanan bölgelerdeki çocukların, okuldan ve okumaktan mahrum kalmaması için elinden gelen çabayı göstermektedir.

 

Kültür ve İnanç

Derneğimiz bu faaliyetlerin yanında, özellikle misyonerlik faaliyetlerinin çok sık görüldüğü bölgelerde, Müslümanların gereksinimini yoğun şekilde hissettiği kültürel faaliyetleri de yapmaktadır.

Desteğe ihtiyaç duyan bölgelerde, kültür kaybını önleyecek çeşitli yayınların veya materyallerin bölgeye temini, mağduriyet yaşanan bölgelerde kültür merkezlerinin inşa edilmesi, ibadethaneleri kötü durumda olan bölgelerde ibadethanelerin tadilatı veya inşası gibi çalışmaları üstleniyor ve yürütüyoruz. Özellikle camilerin inşası ve tamiri, mağduriyet yaşanan bölgelerdeki halkın memnuniyetine sebep olmaktadır. İbadethanelerinin içinde bulunduğu kötü durumdan rahatsızlık duyan veya ibadethane sayısının yetersizliği nedeniyle mağdur durumda olan birçok kişinin derdinin çözülmesi için gerekli çaba gösterilmeye gayret edilmektedir.

Derneğimiz, gerçekleştirdiği bu faaliyetler ile hem mağduriyet yaşanan bölgelerdeki insanların sorunlarına çare olmaya, onların hayatını daha iyi hale getirmeye çalışmakta, hem de misyonerlik faaliyeti yapan kurumların bu bölgelerde etkili olmasını engellemeyi hedeflemektedir. İnsani yardım ile ilgili diğer konular hakkında da detaylı bilgi almak isterseniz, insan hakları ve insani diplomasi gibi sayfalarımızı ziyaret edebilir, ya da iletişim sayfamızdaki formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.