İnsan Hakları Faaliyetleri | Kardeseli Derneği
FAALİYETLERİMİZ

İnsan Hakları

Günümüzde televizyonda, gazetelerde, günlük hayatın çeşitli birçok noktasında, ‘’insan hakları’’ terimini sık şekilde duyuyoruz. İnsan haklarını koruma amacıyla yapılmış birçok uluslararası sözleşme mevcut durumda bulunuyor. Fakat insan haklarının, dünyanın her bölgesinde, iddia edildiği şekilde uygulandığını görmek son derece zor bir görev olarak görünüyor.

Maalesef dünyanın bugün içinde bulunduğu durum, ekonomisi güçlü ülkelerin faaliyetleri sonucunda mağduriyetin görüldüğü ülkelerdeki insan hakları ihlallerine sessiz kalmaya (tüm insanları) zorluyor. Biz dernek olarak buna mecbur olmadığımızı, insan haklarının herkes için olduğunu göstermek istiyor ve bu yönde çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz.

 

Mazlumlar İçin İnsan Hakları

Dernek olarak, uluslararası sözleşmelerin gerektiği gibi uygulanmasını, insan haklarından herkesin eşit şekilde yararlanmasını, mazlum durumdaki kesimlerin üzerindeki hak ihlallerine bir son verilmesi gerektiğini savunuyoruz. 

Ekonomik açıdan güçlü ülkelerin, güçsüzleri devamlı olarak sömürdüğü ve ezdiği bir düzende, insan hakları kavramının sadece bir aldatmaca durumunda olmasına karşı çıkıyoruz.

 

Kimse Yardıma Muhtaç Olmasın

Kardeş Eli olarak yegâne amacımız, dünyanın herhangi bir coğrafyasında herhangi bir insanın, yardıma ihtiyaç duymadan, özgür ve adil bir hayat sürmesine yardımcı olabilmek. Bu gayeyi gerçekleştirmek için çaba göstermeyi temel sorumluluğumuz olarak algılıyoruz.

Dünyada nefes alan her insan, onurlu bir yaşamı hak etmektedir. Herkesin bu onurlu yaşamı elde etmesi de, insan hakları kavramının gerçek anlamıyla uygulanmasıyla mümkün hale gelebilir. İnsan hakları, sadece ekonomisi büyük ülkelerin kendi vatandaşlarına yönelik uygulayacağı haklar değildir. 

Dünyanın herhangi bir yerinde zulüm gören bir insan varsa, onun ıstırabından kurtulması ve özgür bir yaşama kavuşmasının sağlanması, insan haklarını gerçekten savunan her insanın görevidir. Her insan, insan haklarından özgür şekilde faydalanabilir duruma geldiğinde insan haklarının gerçekten tesis edildiğine inanmak mümkün olacaktır.

 

İnsan Hakları Alanında Faaliyetlerimiz

İnsan haklarının her coğrafyaya ve herkese aynı şekilde ulaşabilmesi için giriştiğimiz çeşitli faaliyetler mevcuttur. 

Dünyanın herhangi bir bölgesinde olası bir felaket ya da savaş durumunun meydana gelmesi durumunda, dünya kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesinin nasıl sağlanacağına dair raporlar hazırlıyoruz.

Bunun yanında, krizleri önleyici çalışmalar da yapıyoruz.  Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan mağdur insanlara, çeşitli insani yardımlar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşanan mağduriyetin dünyanın her yerinde duyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zira mağduriyetin en kötü hallerinden birinin, yaşanan acılardan dünyada kimsenin haberi olmaması ve dünyanın yaşananlara sessiz kalması olduğunun farkındayız.  Bu nedenle, savaş, iç çatışma ya da kıtlık gibi sebeplerden dolayı mağdur duruma düşmüş insanların yaşadıkları zorlukları bütün dünyanın duyması için çeşitli hukuki çalışmalar yürütüyor ve aynı zamanda, basın yoluyla bütün dünyanın bu yaşananlardan haberi olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Savaşlarda sivillerin korunması, şehirlere bütünüyle zulmedilmemesi için kampanyalar yürütmek gibi faaliyetlerin yanı sıra, doğal afet gerçekleşen bölgelere yardım götürülmesi ve oradaki insanların kurtarılması gibi amaçlar için de çaba sarf ediyoruz. İnsan hakları için gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra diğer hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için insani diplomasi ve acil yardım gibi faaliyet sayfalarımızı da ziyaret edebilirsiniz.