İnsan Kaynakları | Kardeş Eli Derneği
KURUMSAL

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları
Kardeş Eli, insanlara faydalı olmanın sadece onlara maddi yardım yapmaktan ibaret olmadığını fark eden ve bu doğrultuda çalışmalar yapan bir yardım kuruluşu olmaya özen göstermektedir. Bu yüzden, faaliyetleri arasında İnsan Kaynakları ile ilgili görevlere de her zaman gerekli önemi göstermeye çalışır.

Bu misyonun yerine getirilmesi için, bu misyon için çalışılabilecek ve kendisini bu tip gönüllü faaliyetlere adayabilecek insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kardeş Eli İnsan Kaynakları ekibinden yer alacak kişilerin, insan kaynağının ihtiyaç duyduğu hem maddi hem de manevi tatmini sağlayabilecek, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı duyan, insanı yardım hakkında uzman olması gerekmektedir. İnsan kaynaklarında yer alarak insanlara yardımcı olmak isteyen kişilerin, organizasyonun merkezine insanı alması gerekmektedir. İnsan kaynakları personelinin gerek kültürel açıdan gerekse sosyal açılardan diğer insanlar için bir rol model oluşturması da gerekmektedir.

Kardeş Eli’nin tek amacı, insanlar arasında din mezhep, milliyet ayrımı yapmadan, herkes için temel insan haklarını savunmak, mağdur ve muhtaç durumdaki kişilere insani yardımda bulunmaktır. Bu amaçları eksiksiz biçimde yerine getirebilmek için de, hem ahlaki açıdan, hem de sosyal ve kültürel açıdan örnek olacak insanlar yetiştirilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları birimimizin gayesi budur.

İlkelerimiz
İnsani yardım misyonumuzu daha iyi yerine getirebilmek için benimsediğimiz ilkeler mevcuttur ve bunlara bağlı kalarak hareket ederiz.

Bu ilkeler arasından ilki, mazlumun sesi olmaktır. Kardeş Eli Derneği, dünyanın farklı coğrafyalarında, mağduriyet içinde olan insanları görmekte ve onlara yardım eli uzatmak istemektedir. Bunun yolu da, o bölgelere yapılacak insani yardımlardan, açılacak su kuyularından, inşa edilecek okullar ve hastanelerden, yapılacak bağışlarda geçmektedir.

Aynı zamanda, bu bölgelerde yapılacak bilinçlendirme çalışmalarına da ihtiyaç vardır. İnsan kaynakları birimimizde yer alacak ve bizlere bu açıdan destek sunacak kişilerin, bu misyonun farkında olması ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir.

Kardeş Eli, insani yardım çalışmalarını yaparken amacı sadece mazlumların daha iyi şartlarda, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamaktır. Kendi ismini değil, yaptığı hizmeti öne çıkartmak ister. İnsan kaynakları misyonu için bu da son derece önemli bir ilkedir.

İnsan kaynakları misyonunda görev almak isteyen kişilerin, adalet inancına sahip olması, kardeşlik ve özgürlük için çabalaması gereklidir.

CV göndermek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

 

İlgili Görseller