Zekat Hesaplama – Kardeş Eli Derneği

ZEKAT HESAPLAMA

Zekat Hesaplama Sonucu

Toplam Para: TL
Toplam Altın: gr
Toplam Gümüş: gr
Toplam Borç: Tl
Zekat
Tl
gr (altın)
gr (gümüş)

Güncel Kurlar

Dolar: 30.68 TL
Euro: 32.85 TL

Description: Zekat hesaplama formumuz ile nisap miktarınızı bulun ve doğru şekilde zekatınızı hesaplayın. Detaylar için sayfamıza göz atın.

Zekat Hesaplama

Zekat, Müslümanların mali bir ibadeti olarak, onların yıllık kazançlarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verme yükümlülüğüdür. İslam dinindeki dört ana ibadetten biri olan zekat, hem toplumsal adaleti sağlamaya yardımcı olur, hem de bireysel olarak kişinin dini görevlerini yerine getirmesine olanak sağlar. Kısacası, zekat ödemek, kişinin mali durumunu daha iyi anlamasına ve daha adil bir toplum yaratmak için kendi payına düşeni yapmasına yardımcı olur. Ancak, zekat miktarının belirlenmesi, belirli hesaplamaları gerektirir - bu da 'zekat hesaplama' olarak adlandırılır. Zekatın hesaplanması, kişinin zenginlik düzeyine (nisap miktarı) bağlıdır. 

 • Zekat Yıl Boyunca Parça Parça Ödenebilir mi?

Zekat yıl boyunca parça parça ödenebilir. Yani, toplu bir şekilde verilmesi şartı yoktur. İnsanlar yıl içinde mali durumlarına göre parça parça ödeme yapabilirler. Bu esneklik, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda daha fazla olanak sağlar.

 • Evin Zekatı Ne Şekilde Ölçülür?

Evin zekatı, ev sahibinin amacına bağlı olarak farklı şekillerde ölçülür. Eğer ev yalnızca satılma amacıyla alındıysa, üzerinden bir sene geçtikten sonra evin piyasa değerinin %2.5'u zekat olarak verilmelidir. Ancak ev kiraya verildiyse, kira geliri biriktirilip nisap miktarı ulaştığında üzerinden bir sene geçtikten sonra evin zekatı ölçülür. 

 • 2024 Zekat Nisap Miktarı Ne Kadar?

2024 yılında zekat nisap miktarı hakkında bilgi almak isteyen müslümanlar için açıklanan miktar, fitre gibi kesin bir meblağ değildir. Zekata tabi olan malını hesaplayan bir kişi, parasıyla ilgili olarak kırkta biri (%2.5) yoksula verir. Ancak, bu miktarın asgari tutarının 1/40 olduğunu ve altının verilemeyeceğini bilmemiz gerekir. Bu nedenle, zekat vermek isteyen kişilerin, malı ve parasıyla ilgili olarak çeşitli hesaplar yaparak en doğru miktarı belirlemeleri ve bunu yoksullara belli bir düzende vermeleri gerekmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, zekatın sadece belirli mal ve parasıyla ilgili olduğudur, diğer türden malların zekata tabi olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak önemlidir.

 •  Yazlığa Zekat Düşer mi?

Yazlığa zekat düşer mi sorusu, İslam hukuku açısından incelenirken, taşınmazlar üzerinden zekata tabi tutulup tutulmayacağı sorusunu akla getiriyor. Genellikle barınma amacıyla kullanılan ve kiraya verilmeyen yazlık gibi taşınmazlar, zekata tabi değildir. Ancak yazlıkların kiraya verilerek bir kira geliri elde edilmesi durumunda, bu gelirin biriktirilip nisap miktarı ulaşması halinde zekata tabi olur. Yani yazlık taşınmazlar, barınma amacıyla kullanılıp kiraya verilmedikçe zekata tabi tutulmazlar. Ancak kiraya verilip kira geliri elde edilmesi ve biriktirilerek nisap miktarına ulaşılması durumunda, zekat ödenmesi gerekebilir. Bu nedenle yazlığa zekat düşüp düşmeyeceği, sahip olduğu kullanım amacı ve elde edilen gelire göre belirlenir.

 • Miras Yoluyla Gelen Paranın Zekatı Olur mu?

Miras yoluyla gelen paranın zekatı konusu İslam alimlerinin görüşleri arasında tartışmalı bir konudur. Çoğu alime göre, zekat zamanı geldiğinde ödenmeyen bir mal vârislere kalmışsa, mirasçılar önce murislerinin zekât borcunu ödemelidirler. Bu nedenle, zekât zamanı geldiği hâlde ödenmeyen bir mal vârislere kalmışsa, mirasçılar, önce murislerinin zekât borcunu öderler, sonra kalan mirası paylaşırlar. Ancak, muris zekatı ödemediği takdirde ve bu sırada ölmüşse, zekat borcu olan şahıs öldüğü için zekat borcu düşmez. Yine de kendisine miras kalan kişinin zengin olması durumunda, miras miktarı mevcut senenin nisabına eklenir ve zekat ödemesi yapılmalıdır. Yani, eğer mirasçıların zengin olmaları durumunda, miras miktarı mevcut senenin zekat nisabını aşıyorsa, bu durumda mirasçılar zekat ödemesi yapmak zorundadır. Bu konuda alimler farklı görüşlere sahip olsalar da, genel olarak miras yoluyla gelen paranın zekatının ödenmesi gerektiği kabul edilmektedir.

 • Kaç TL Zekat Düşüyor?

80.18 gram altınınız varsa, bu miktarda para, döviz veya ticari mala zekat düşer. 

 • Zekat Kimlere Verilir?

Zekat, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olarak kabul edilir ve zengin müslümanların mallarının belirli bir oranını fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere verme zorunluluğunu getirir. Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceği açıkça belirtilmiştir. Zekat, yoksullar, yetimler, köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve zekata amade olan kimselere verilir. Bu bağlamda, zekatın verileceği kişiler net bir şekilde belirlenmiştir ve müslümanlar da bu kriterlere uygun olarak zekatlarını vermelidirler. 

 • Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat, fakir, yetim, muhtaç ve yolcular gibi belirli gruplara dağıtılmalıdır. Zekatın verilmemesi gereken kişiler, malik olmayanlar (evlatlar, eş, anne-baba, torunlar) ve zengin kimselere verilemez. Ayrıca zekat verilecek kişinin müslüman olması da önemlidir.

 • Araba Var İse Zekat Düşer mi?

Eğer araba kişinin kendi kullanımı ve ihtiyacı olarak bulunuyorsa, ticari bir mal değil ise zekat düşmez. Zekat, ticari olarak kullanılan malların değerlerinin bir yıl boyunca belirli bir miktarı aşması durumunda düşer. Ancak kişisel kullanım için bulunan araba bu kriteri karşılamadığı için zekat düşmez. 

 • Zekat Biriktirilen Paraya Uygulanır mı?

Zekat, biriktirilen para üzerinde nisap miktarını aştığı zaman ödenmelidir. Eğer bir sene boyunca nisap miktarı biriktirilen para üzerinde karşılanmışsa, geçmişe yönelik olarak zekat verilmelidir. Bu durumda birikimlerin üzerindeki zekat borcu ödenmelidir.

 • Kredi Kartı ile Zekat Verilir mi?

Kredi kartı ile zekat vermek, İslam dininde pek tasvip edilmemektedir. Zira zekatın verilirken kişinin malından hemen çıkartılması gerekmektedir. Ancak kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ödeme anında malın el değiştirmemesi sebebiyle zekatın gecikmiş olması riski bulunmaktadır. Bu sebeple kredi kartı ile zekat vermek önerilmemektedir.