Kardeş Eli Derneği
BLOG
BLOG
  • Kurban Bayramı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bir dini bayramdır. Bu bayramda kurban kesmek, Hz. İbrahim'in Allah'ın emri üzerine oğlu İsmail'i kurban etme olayını anmak amacıyla gerçekleştirilir. Kurban keserken okunan dua ise bu ritüelin önemli bir parçasını oluşturur. Kurban kesilmeden önce okunan dua, Allah'a kurbanın sevabını, niyetini ve dualarını sunmayı amaçlar.
  • Kurban, İslam dininin önemli ritüellerinden biridir ve Müslümanların her yıl dünyanın dört bir yanında kutladığı bir bayramı vardır. Kurban Bayramı, Kuran-ı Kerim'den alınan bilgiye dayanmaktadır ve bu bilgi, İslam aleminde önemli bir yeri olan Hazreti İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban etme hikayesinin anlatıldığı yerlerden biridir.
  • İslam dini, inanca dayalı olarak şekillenen bir dizi önemli adımdan oluşan zengin bir ibadet ve ritüel geleneğine sahiptir. Bu adımlardan biri, "Akika Kurbanı" olarak bilinir. Akika kurban, İslam inancına göre özel bir anlam taşıyan, yeni doğan bir çocuğun dünyaya gelmesi şerefine kesilen bir kurban türüdür.
  • Vacip kurban, bu ibâdetle mükellef olan Müslümanların îfâ etmesi gereken çok fazîletli bir ibâdettir. Hanefî mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Ancak bir kimsenin bu ibâdetle yükümlü olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurban edilecek hayvanda da birtakım kriterler aranır.
  • Şükür kurbanı bir nîmete kavuşan kimsenin Allâhü Teâlâ’ya şükretmek maksadıyla yerine getirdiği bir ibâdettir. Kurban; fakir ile zengini, tok ile aç kimseyi buluşturan; insanları birbirine bağlayıp kaynaştıran, içimizi huzurla dolduran, herkesi birbirine yakınlaştıran ve sevâbı çok olan bir ameldir.
  • Allâhü Te’âlâ’ya şükretmek için yapılabilecek pek çok ibâdet vardır. Nafile namaz, nafile oruç, nafile hac olduğu gibi nafile kurban da bir ibâdettir.
  • Bir kişi İslâmî açıdan yükümlü olmamasına rağmen Allâhü Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak için bir ibâdeti yapmaya söz vererek adak adayabilir. Kurban da bunlardan biridir. Örneğin ‘hasta babam iyileşirse bir koyun keseceğim’ demek adak olur.