Ramazanda yapılacak ibâdetler, okunacak duâlar, zikirler - Ramazan | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Ramazanda yapılacak ibâdetler, okunacak duâlar, zikirler

26.04.2021

Ramazan ayının ibâdetleri ayrı ayrı fazîletlere sahiptir. Ramazan ayında yapılan zikir, kılınan nâfile namaz, işlenen bütün nâfile ibâdetlere, başka ayda farz işleyince nasıl mükâfatlandırılıyorsa, öyle çok sevâb verilir. Bu ayda bir farz işlemek (5 vakit namaz kılmak vb.), başka bir ayda 70 farz işlemeye denktir. Bu ayda bir kimse bir oruçluya iftar verse günahları affedilir. Cehennem’den âzâd edilir. Ayrıca o oruç tutan kişinin aldığı sevâb kadar sevâb alır.

 

Bir kimse Ramazan ayını ibâdetlerle ve iyi işlerle değerlendirebilirse, tüm yıl boyu ona bunları yapmak nasîb edilir.

Oruçluyken günahlardan da uzak durmalıdır. Haram şeyler dinlemekten, söylemekten, haramlara bakmaktan ve haram işlemekten kaçınmalıdır. Herkese iyilik yapmalı, günahlara tevbe etmelidir.

 

Ramazan Ayının Birinci Gecesinde Fetih Sûresi Okumak

 

Ramazan ayında hangi ibâdetler yapılır? sorusunu cevaplarken, ilk gecesi yapılacak bir amelden bahsedebiliriz. Abdulkâdir Geylânî hazretlerinin Gunyetüt-Tâlibîn kitabından, Rûhül-Beyân Tefsiri’nden, Safûrî hazretlerinin Nüzhetül-mecâlis kitabından edinilen bilgilere göre; Ramazan ayının 1. gecesi Fetih sûresini okumak çok fazîletlidir.

 

Denildi ki; bir kimse Ramazan ayı girdiği ilk gece Fetih sûresini peş peşe 3 kez okursa Allahü Te’âlâ o kişiyi bütün yıl korur. Kimseye muhtaç etmez, bütün dileklerini gerçekleştirir.

 

Yine Ramazan ayının herhangi bir gecesinde Fetih sûresini okuyan kişi; o yıl içerisindeki belâlardan, musîbetlerden muhâfaza edilir.

 

Ramazan ayının ilk gecesinde herhangi bir nâfile namazda Fetih sûresini okuyan kimsenin o yıl bütün âfetlerden korunacağı da başka bir rivâyette bildirilmiştir. (El-Berake fî Fazli’s-Sa’yi ve’l-harake; Fedâil-ü Şehr-i Ramazân; Hazînetü’l-Esrâr adlı kitaplar.)

 

 

Ramazan Ayının İlk Gününde Kılınacak Namaz

 

Ramazan ayı namazları arasında pek çok nâfile namaz bildirilmiştir. Onlardan biri de ilk gün kılınacak namazdır. (Fakat kazâ namaz borcu olanların bu namazları kılmakla meşgul olup kazâları ihmal etmesi uygun değildir buyruldu. Onun için kazâ namazları olanlar önce kazâlarını kılıp bitirmeye çalışmalıdır.)

 

Rivâyet olundu ki:

 

Ramazan ayının ilk gününde 4 rekât nâfile namaz kılınır. Her rekâtta bir Fâtihâ, arkasından 5 defâ Âyetel-Kürsî okunur. Namaz bittikten sonra bir kez daha Âyetel-Kürsî okunur. (Bunu Muhammed Hakkı en-Nâzilî hazretleri Hazînetü’l-esrâr adlı eserinin 38. sayfasında bildirmiştir.)

 

Ramazan Ayında Çekilecek Tesbihler

 

Ramazan ayı zikirleri de çoktur. Onlardan bazıları şunlardır:

 

 • Ramazân-ı Şerif’in ilk 10 günü boyunca her gün ‘Yâ Erhamer-Râhimîn’ zikri çekilir.
 • İkinci 10 gününde (yâni 11. gün ile 20. günler arasında) ‘Yâ Gaffârüz-Zünûb’ zikri çekilir.
 • Ramazân-ı Şerif’in son 10 gününde ise ‘Yâ Atîkarrikâb’ zikri çekilir.

 

Ramazan Ayında Okunacak Zikirler

 

 • Yine Ramazan-ı Şerif’te bol bol salevât okumalıdır.
 • Çokça Kelime-i tevhid, kelime-i şehâdet söylemelidir.
 • ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm’ zikrini dilimizden düşürmemelidir.
 • Ramazan ayı duâları artırmamız gereken bir aydır. Özellikle sahura kalkınca seher vakti ve bir de oruç açmaya yakın, tüm samimiyetimizle duâ etmeye özen göstermelidir. Seher vaktinde ve iftar ânında yapılan duâların kabul olacağı bildirilmiştir.
 • ‘Estağfirullâh el azîm’ diye sık sık istiğfar etmelidir. (Bunu söyledikten sonra, ‘ellezî lâ ilâhe illâhü ve etûbü ileyh’ diye eklemelidir. Ancak böyle kısa söylesek de tabii ki yine geçerlidir.)

 

Ramazan Ayında Yapılacak Ameller

 

Ramazan ayında neler yapmalıyız? diye düşünenler şu mühim tavsiyeleri de aklından çıkarmamalıdır:

 

 • Kur’ân-ı Kerîm okumalıdır. Mümkünse hatim etmelidir.
 • Terâvih namazı kılmalıdır. (Tek başına evde de kılınabilir.)
 • Bol bol sadaka vermelidir.
 • Fidye, fitre, zekât gibi mâlî ibâdetleri ihmal etmemelidir. (Zekât sadece Ramazan’da verilir diye bir şey yoktur.)
 • Oruç tutamayan kimseler tutanlara saygı göstermeli, açıktan oruç yememelidir.
 • Tüm günahlardan uzak durmaya çalışmalıdır.
 • Kadir gecesini ihyâ edebilmek için her geceyi ibâdetle değerlendirmeye gayret etmelidir.
 • Hiç olmazsa bir defa tesbih namazı kılınmalıdır.
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?