Adak Kurbanı Nedir? - Kurban Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Adak Kurbanı Nedir?

06.04.2021

Bir kişi İslâmî açıdan yükümlü olmamasına rağmen Allâhü Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak için bir ibâdeti yapmaya söz vererek adak adayabilir. Kurban da bunlardan biridir. Örneğin ‘hasta babam iyileşirse bir koyun keseceğim’ demek adak olur.

Adak kurbanının sahip olması gereken özelliklerden başlıcaları şunlardır:

 

 • Davar, sığır, deve, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan adak olur. Bu hayvanların dışındaki bir hayvandan kurban olmaz.
 • Kurban edilecek hayvanın belli bir yaşı tamamlamış olması gerekir. Deve 5 yaşını, manda ve sığır 2 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını doldurduysa kurbanlık olabilir.
 • Kurbanın âzâları tam olmalı, besili ve sağlıklı olmalıdır. Kör, sakat, hasta, boynuzu kırık, zayıf, dişlerinin hepsi veya bir kısmı olmayan, memesi, kuyruğu veya kulağı kesik hayvanlar tercih edilmez. Fakat hayvanın boynuzu doğuştan yoksa veya doğuştan topal ise bunlar kurbanlık olmasına mânî değildir.
 • Derneğimiz adak kurbanlarının sahîh, kabûl ve makbûl olması için tüm kriterleri karşılamasına özen göstermekte; kesim ve dağıtım işlemlerini fıkhî kurallara göre gerçekleştirmektedir.

 

Adak Kurbanının Hükmü

 

Adak kurbanı da tıpkı vâcip veya nâfile kurban gibi bir ibâdettir. Bir kimse, 'şu işim olursa kurban kesmek nezrim olsun.' diye adakta bulunursa bunu yerine getirmesi lâzımdır. Çünkü adağı yerine getirmek vâciptir. Hacc sûresinin 29. âyet-i kerîmesinde, adakları yerine getirmek gerektiği bildirilmiştir. Dürürü'l-Hükkâm adlı kitapta da Peygamber efendimizin bu konudaki hadîs-i şerîfi nakledilmekte, adağı yerine getirmenin şart olduğu belirtilmektedir.

 

Adak adayan kişi bu hayvanın etinden yiyemez; zekat alması câiz olmayan kişilere de yediremez. Evlatlarına, anne-babasına, eşine veremez. İşte adak kurbanı konusunda dikkat edilmesi gereken buna benzer hükümler vardır.

Derneğimiz adak kurbanı kesim ve dağıtım işlemlerini tüm bu fıkıh hükümlerine uygun olarak titizlikle gerçekleştirmektedir. Adak kurbanınızı kestirmek için vekâlet vererek bu hizmetimizden yararlanmanız ve ibâdetinizi huzurla, dînî gereklerine göre, doğru bir biçimde yerine getirmeniz mümkündür. Derneğimize adak için büyükbaş veya küçükbaş kurban bağışında bulunulabilir.

 

 

Adak Kurbanından Kimler Yiyemez?

 

 • Adağı adayan kişi
 • Bu kişinin annesi ve babası
 • Dedeleri, babaannesi ve anneannesi
 • Torunları
 • Çocukları
 • Eşi
 • Dînen zengin sayılan (zekat alması câiz olmayan) kişiler [96 gram altını, ya da bu değerde ticaret eşyası veya parası olan kişi dînen zengin sayılır.]
 • Eğer adadığı kurbanın etinden kendisi veya yukarıda sayılan kişilerden biri yerse yenilen etin bedelini fakirlere tasadduk etmelidir. (Sadaka olarak vermelidir.)

 

Adak Kurbanı İçin Vekâlet

 

Adak kurbanınızın kesimini güvenilir bir yerde yaptırmak için derneğimizle irtibata geçmeniz yeterlidir. Yazılı veya sözlü olarak vekâlet vermeniz mümkündür. İnternet ya da telefon üzerinden de vekâlet sahîh (geçerli) olur. Bu iyiliği yerine getirmeye niyetlenen kişilere dînimizin sağladığı kolaylıklar çoktur.

 

Derneğimiz vasıtasıyla kestireceğiniz adak kurbanları ihtiyaç sahibi olanlara ulaşacaktır. Hem muhtaç kişilerin karnı doyacak, çocuklar ve evine et girmeyen yoksullar bu sevinci yaşayacaktır. Hem de ibâdetinizi düzgün bir biçimde, zamanında ve vâciplerine, sünnetlerine, müstehablarına, kısaca tüm dînî hükümlere uygun olarak yerine getirmek size huzur verecektir.

 

Kesim işlemleri veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilmekte, İslâmî kesim koşullarına uyulmaktadır. Sertifikalı kasapların görev yaptığı bu işlem kesimhânelerde, hijyen kurallarına riâyet edilerek gerçekleştirilir.

 

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra adak kurbanı vekâleti veren kişiye bilgilendirme yapılır. Ardından yetimhanelere , aş evlerine ve diğer ihtiyaç duyulan yerlere gönderim sağlanır.

 

 

Derneğimiz yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak adak kurbanlarını en iyi şekilde değerlendirmekte; tek bir parçasının bile ziyân olmasına izin vermemektedir. Kul hakkının ehemmiyeti konusunda hassas olan derneğimiz, adak kurbanlarını sadece ihtiyacı olan kişilere götürmektedir.

 

Ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan derneğimiz, 81 ilde de faaliyet göstermektedir. En kalabalık ilçelerden en kırsal kesimlere varana kadar her yerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşma amacıyla hareket eden derneğimiz ülkemizin her yerine kurban dağıtımı yapmaktadır.

 

Yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerini de asla unutmayan derneğimiz; Gazze, Arakan, Afrika, Yemen gibi pek çok ülkeye de yardım götürmektedir. Mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize gerekli desteği sağlayarak mutluluklarına ortak olmaktadır.

 

Adak kurbanı için derneğimize vekâlet vermek isteyenler bu bilgilerin dışında merak ettiği her konuyu iletişim kanallarımız üzerinden sorabilir.

 

Dağıtım işlemlerini büyük bir titizlikle yerine getiren derneğimiz kesilen tüm kurbanları ihtiyaç sahiplerine iletmektedir. Böylece kurbanlarınız yerine ulaşmış olmaktadır

Derneğimiz kurban kesimine yönelik anlık SMS bildirimi, video ve fotoğraf gönderimi sağlayarak kişileri kurbanlarıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirmektedir.

Derneğimize nafile kurban bağışında bulunmak isteyenler web sitemizde yer alan hesap bilgilerini kullanabileceği gibi öncesinde derneğimizle irtibata geçerek daha kapsamlı bilgi talebinde bulunabilir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.