İslam’da Yetimin Yeri - Yetim Yardımı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

İslam’da Yetimin Yeri

26.04.2021

İslam’da yetimin yeri oldukça önemlidir. Yetimi güzel terbiye edip büyüten kimsenin kıyâmette Resûlullah Efendimiz’le birlikte olacağı bildirilmiştir. (Buhârî)

 

Bir başka rivâyette gerek akraba bir yetim olsun gerekse yabancı bir yetim olsun; o yetim kendi geçimini sağlayabilecek duruma gelinceye kadar ona bakan kimsenin Cennet’e gireceği belirtilmiştir. (Ebû Dâvud)

 

Yetim malını haksız olarak yemek ise büyük günahlardan biri olarak kabûl edilmiştir. Yetimlerle ilgili daha pek çok hadîs-i şerif vardır.

 

Yetime İyilik Etmenin Fazîleti

 

 1. Dinimizde yetimin yeri her Müslüman’ın bilmesi gereken konulardandır. ‘Allahü teâlâ, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evi sever.’ buyrulmuştur. (Taberânî)
 2. Yetime yakın olmalı, ona acımalı, başını okşamalı ve onunla birlikte yemek yemelidir. Böyle yapan kimsenin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve kalbinin yumuşayacağı hadîs-i şerifle sâbittir. (Harâiti)
 3. Bir kimse sabrederek ve sevâbını umarak yetime bakarsa onun Cennet’te Peygamber Efendimiz’in yanında olacağı da hadîs-i şerîflerden öğrenilmektedir. (Taberânî)
 4. Cennet’in kapısını ilk defa Resûlullah açacaktır. O sırada bir kadın ondan önce davranacaktır. Resûlullah Efendimiz onun kim olduğunu sorunca, 'Yetim kalan çocuklarıma bakan biriyim’ şeklinde cevap verecektir. (Ebû Ya’lâ)
 5. Dinimizde yetimin yeri ile ilgili olarak, hadîs-i şerifte bildirildi ki en iyi ev yetime iyilik yapılan, en kötü ev ise yetime kötülük edilen evdir. (İbni Mâce)
 6. Bir kimse çocuklarının her birini aynı derecede tutsa (hepsine aynı şekilde değer verse) fakat evindeki yetime haksızlık etse Allahü Teâlâ’dan uzaklaşmış olur. (İbni Asâkir)
 7. Fakirlerin ve yetimlerin geçimini üzerine alan kimsenin Allahü Te’âlâ yolundaki mücâhid gibi, yâhut gündüz oruç tutup gece ibâdet eden kimse gibi sevâba kavuşacağı bildirilmiştir. (Buhârî)
 8. Cennet’teki köşklerden birinin adı da Dârül-Ferah’tır. Buraya mü’minlerin yetimlerini sevindirenlerin gireceği hadîs-i şerîfte geçmektedir. (İbni Neccâr)
 9. Bir hoca yetim talebesine güç yetiremeyeceği şeyleri teklif etse elîm bir azâba uğrayacağı bildirilmiştir. (İbni Râfi’î)
 10. İslamiyet’te yetimin yeri kapsamında başka bir hadîs-i şerifte; iki zayıf hakkında Allahü Te’âlâdan korkmak gerektiği bildirilmiş; ‘iki zayıf’ ise yetim çocuk ve dul kadın olarak açıklanmıştır. (Beyhekî)
 11. Yetimi ağlatmaktan sakının! (İsfehânî)
 12. Yetimlere infâkta bulunmak ve iyilik etmek dînimizin emridir. (Bekara sûresi 83 ve 215 âyet-i kerîmeler)
 13. Yetimin hakkını gasp eden kimseleren şiddetli azâba mâruz kalacağı Mâun sûresinin 2. âyet-i kerîmesinde de bildirilmiştir.
 14. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. (Nisâ sûresi 2. âyet-i kerîme)
 15. Yetime acımanın, başını okşamanın, yediğinden ona da yedirmenin kalbi yumuşatacağı ve böyle kimsenin ihtiyaçlarının karşılanacağı da hadîs-i şerifte geçmektedir. (Taberânî) [Başka bir rivâyette, yetimin başını okşayan kimseye Hac sevâbı yazılacağı bildirilmiştir. Ancak böyle rivâyetleri yanlış anlamamalıdır. Bir kimse namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, her çeşit günâhı işliyor olmasına rağmen, sırf yetimin başını okşadığı için hac sevâbı alamaz.]
 16. Hadîs-i şerifte, yetimin başını sırf Allahü Te’âlâ’nın rızâsı için şefkatle okşayan kimseye, elinin dokunduğu saçların sayısı kadar sevâb verileceği bildirilmiştir. (Ahmed bin Hanbel hazretleri) Görülüyor ki, yetimin başını okşarken de Allahü Te’âlâ’nın rızâsını düşünmek lâzımdır.
 17. Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere İslamiyet’in yetime verdiği önem büyüktür. Ancak şu bilinmelidir ki çocuk büluğa erince yetimlik kalkar. Bir de ‘yetimin başını okşamak’ gibi tâbirler, sadece başını sıvazlamak ile sınırlandırılamaz. Ne şekilde olursa olsun yetimi sevindirmek, ona yardımcı olmak gerekir. Yoksa, bir kimse yetimin başını sıvazlasa ve bu sırada ‘seni gidi yaramaz çocuk seni!’ dese, başını sıvazlamasının ne anlamı kalır?
 18. Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz. (Taberânî)
 19. Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürür ise, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allahü te’âlâ onu mutlaka cennete koyar." (Tirmizî)

 

Yetimlere Yardım Bağışı

 

Yukarıda sayılan fazîletlere kavuşmak isteyen kimseler imkânı ölçüsünde yetimlere yardım etmelidir. İnsanlar çevresindeki yetim çocuklara yardımcı olabilir fakat Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarındaki yetimler ne olacaktır?

 

İşte onların hayatına dokunmak yetim bağışlarını kabul eden ve hassasiyetle yerine ulaştıran bir dernek aracılığıyla mümkündür.

 

Derneğimiz gözü yaşlı, kalbi mahzun, karnı aç bir yetim çocuk kalmasın diye gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde yetimlerin her türlü ihtiyacını karışmak üzere kesintisiz faaliyette bulunmaktadır.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat?
  Hicri yılın yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların ilk ayıdır ve içinde birçok önemli günü barındırır. Bu günlerden biri de Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili'dir. Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, kainatın yüce yaratıcısı tarafından Hz. Muhammed'e davet üzerine gerçekleşen miraç olayını kutlar.
 • Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?
  Şaban ayının sekizinci ayı olan Hicri yılın 14. gecesi Berat Kandili olarak adlandırılmaktadır. Bu kutsal gece, günahları affetme ve af dileme şansı sunan önemli bir fırsattır.
 • Recep Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
  İslam dini açısından manevi bir yükselişe vesile olan Recep ayı, müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua mevsimidir. İklimin arttığı bu mübarek ayda, müslümanlar daha fazla zikir, dua ve hayırlı işlere yönelmektedir.
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.