İslam’da Yetimin Yeri - Yetim Yardımı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

İslam’da Yetimin Yeri

26.04.2021

İslam’da yetimin yeri oldukça önemlidir. Yetimi güzel terbiye edip büyüten kimsenin kıyâmette Resûlullah Efendimiz’le birlikte olacağı bildirilmiştir. (Buhârî)

 

Bir başka rivâyette gerek akraba bir yetim olsun gerekse yabancı bir yetim olsun; o yetim kendi geçimini sağlayabilecek duruma gelinceye kadar ona bakan kimsenin Cennet’e gireceği belirtilmiştir. (Ebû Dâvud)

 

Yetim malını haksız olarak yemek ise büyük günahlardan biri olarak kabûl edilmiştir. Yetimlerle ilgili daha pek çok hadîs-i şerif vardır.

 

Yetime İyilik Etmenin Fazîleti

 

 1. Dinimizde yetimin yeri her Müslüman’ın bilmesi gereken konulardandır. ‘Allahü teâlâ, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evi sever.’ buyrulmuştur. (Taberânî)
 2. Yetime yakın olmalı, ona acımalı, başını okşamalı ve onunla birlikte yemek yemelidir. Böyle yapan kimsenin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve kalbinin yumuşayacağı hadîs-i şerifle sâbittir. (Harâiti)
 3. Bir kimse sabrederek ve sevâbını umarak yetime bakarsa onun Cennet’te Peygamber Efendimiz’in yanında olacağı da hadîs-i şerîflerden öğrenilmektedir. (Taberânî)
 4. Cennet’in kapısını ilk defa Resûlullah açacaktır. O sırada bir kadın ondan önce davranacaktır. Resûlullah Efendimiz onun kim olduğunu sorunca, 'Yetim kalan çocuklarıma bakan biriyim’ şeklinde cevap verecektir. (Ebû Ya’lâ)
 5. Dinimizde yetimin yeri ile ilgili olarak, hadîs-i şerifte bildirildi ki en iyi ev yetime iyilik yapılan, en kötü ev ise yetime kötülük edilen evdir. (İbni Mâce)
 6. Bir kimse çocuklarının her birini aynı derecede tutsa (hepsine aynı şekilde değer verse) fakat evindeki yetime haksızlık etse Allahü Teâlâ’dan uzaklaşmış olur. (İbni Asâkir)
 7. Fakirlerin ve yetimlerin geçimini üzerine alan kimsenin Allahü Te’âlâ yolundaki mücâhid gibi, yâhut gündüz oruç tutup gece ibâdet eden kimse gibi sevâba kavuşacağı bildirilmiştir. (Buhârî)
 8. Cennet’teki köşklerden birinin adı da Dârül-Ferah’tır. Buraya mü’minlerin yetimlerini sevindirenlerin gireceği hadîs-i şerîfte geçmektedir. (İbni Neccâr)
 9. Bir hoca yetim talebesine güç yetiremeyeceği şeyleri teklif etse elîm bir azâba uğrayacağı bildirilmiştir. (İbni Râfi’î)
 10. İslamiyet’te yetimin yeri kapsamında başka bir hadîs-i şerifte; iki zayıf hakkında Allahü Te’âlâdan korkmak gerektiği bildirilmiş; ‘iki zayıf’ ise yetim çocuk ve dul kadın olarak açıklanmıştır. (Beyhekî)
 11. Yetimi ağlatmaktan sakının! (İsfehânî)
 12. Yetimlere infâkta bulunmak ve iyilik etmek dînimizin emridir. (Bekara sûresi 83 ve 215 âyet-i kerîmeler)
 13. Yetimin hakkını gasp eden kimseleren şiddetli azâba mâruz kalacağı Mâun sûresinin 2. âyet-i kerîmesinde de bildirilmiştir.
 14. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır. (Nisâ sûresi 2. âyet-i kerîme)
 15. Yetime acımanın, başını okşamanın, yediğinden ona da yedirmenin kalbi yumuşatacağı ve böyle kimsenin ihtiyaçlarının karşılanacağı da hadîs-i şerifte geçmektedir. (Taberânî) [Başka bir rivâyette, yetimin başını okşayan kimseye Hac sevâbı yazılacağı bildirilmiştir. Ancak böyle rivâyetleri yanlış anlamamalıdır. Bir kimse namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, her çeşit günâhı işliyor olmasına rağmen, sırf yetimin başını okşadığı için hac sevâbı alamaz.]
 16. Hadîs-i şerifte, yetimin başını sırf Allahü Te’âlâ’nın rızâsı için şefkatle okşayan kimseye, elinin dokunduğu saçların sayısı kadar sevâb verileceği bildirilmiştir. (Ahmed bin Hanbel hazretleri) Görülüyor ki, yetimin başını okşarken de Allahü Te’âlâ’nın rızâsını düşünmek lâzımdır.
 17. Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere İslamiyet’in yetime verdiği önem büyüktür. Ancak şu bilinmelidir ki çocuk büluğa erince yetimlik kalkar. Bir de ‘yetimin başını okşamak’ gibi tâbirler, sadece başını sıvazlamak ile sınırlandırılamaz. Ne şekilde olursa olsun yetimi sevindirmek, ona yardımcı olmak gerekir. Yoksa, bir kimse yetimin başını sıvazlasa ve bu sırada ‘seni gidi yaramaz çocuk seni!’ dese, başını sıvazlamasının ne anlamı kalır?
 18. Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz. (Taberânî)
 19. Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürür ise, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allahü te’âlâ onu mutlaka cennete koyar." (Tirmizî)

 

Yetimlere Yardım Bağışı

 

Yukarıda sayılan fazîletlere kavuşmak isteyen kimseler imkânı ölçüsünde yetimlere yardım etmelidir. İnsanlar çevresindeki yetim çocuklara yardımcı olabilir fakat Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarındaki yetimler ne olacaktır?

 

İşte onların hayatına dokunmak yetim bağışlarını kabul eden ve hassasiyetle yerine ulaştıran bir dernek aracılığıyla mümkündür.

 

Derneğimiz gözü yaşlı, kalbi mahzun, karnı aç bir yetim çocuk kalmasın diye gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde yetimlerin her türlü ihtiyacını karışmak üzere kesintisiz faaliyette bulunmaktadır.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?