2021 Yılı Fitre Miktarı Ne Kadar? Fitre Kimlere Verilir? - Fitre Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

2021 Yılı Fitre Miktarı Ne Kadar? Fitre Kimlere Verilir?

13.03.2021

Fitre; Biz Müslümanların Ramazan bayramında, belli kişilere vermekle yükümlü olduğu sadaka anlamına gelir. Sadaka-ı fıtır olarak da bilinir. Ramazân-ı Şerif’te oruç tutup bayrama kavuşmanın şükrü olan fitrenin hükmü vâciptir. Geçmiş senelerde verilmeyen fitreler sonradan verilir. Fitreyi fazla fazla vermek iyi olur.

Fitre, cüz’î miktarda bir sadakadır ve neredeyse herkes fitre vermeye imkân bulabilir. Ancak durumu iyi olanların, belirlenen miktarın üzerinde fitre vermesi önerilir. Allah yolunda infâk etmenin fazîlet ve sevâbı çoktur.

Hem fitir sadakasının muhtaç kimselere kısmen de olsa bir yardım olduğu unutulmamalıdır. Onların bayram sevincine katkıda bulunur ve sosyal dayanışmayı güçlendirir. Tabii ki her şeyden önce fitre sadakası bir ibâdet olduğu için, Allahü Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak amacıyla yerine getirilir.

Fitreyi bir fakire vermek de, birkaç fakire dağıtmak da câizdir. (Kaynak: Merğînânî)

İbn-i Âbidîn hazretlerinin Redd-ül Muhtar adlı fıkıh kitabı başta olmak üzere pek çok kitapta fitrenin kuru üzüm, hurma, arpa, buğday gibi gıdâ maddesi olarak verildiği bildirilmiştir. Ancak bugün bunların kıymeti kadar para verilmektedir.

Yine Redd-ül Muhtar’da diyor ki; fitre sadakasını Ramazan ayından önce, Ramazan’ın herhangi bir gününde veya bayramdan sonra vermek de olur. Seferî olan da fitre vermekle mükelleftir. Hanefî mezhebine göre koca karısının fitresini kendi malından verebilir. Şâfi’î mezhebinde fitre sadakasını Ramazandan önce vermemek, bayramdan sonraya bırakmamak gerekir.

Hanbelî, Mâlikî ve Şâfi’î mezheplerinde ise 1 günlük yiyeceği olan kimselerin fitre vermeleri farzdır. Herkes kendi mezhebinin fıkıh hükümlerine uymalıdır. Dînen zengin sayılan kimseler başkasından fitre alamazlar.

 (Cezîrî, 4 Mezhebe Göre İslâm Fıkhı)

Fitre Vermenin Fazîleti

 

 • Ebû Dâvud’da fitre sadakasının zenginler için tezkiye olduğu bildirilmiştir. (Yani bu sadakayı vermek onların kalbini ve kazancını temizler.)
 • Fakirler de fitre verebilir. Şâyet böyle yaparlarsa Allâhü Te’âlâ’nın onlara daha fazla vereceği yine Ebû Dâvud’daki hadîs-i şerifte bildirilmiştir.
 • Ebû Hafs hazretleri naklediyor ki, Ramazan oruçları yer ile gök arasında durmaktadır. Fitre sadakası vermek onu yükseltir.
 • Beyhekî’de diyor ki; fitre sadakası oruç tutan mü’minin, uygunsuz söz söylemekten kaynaklanan günahlarını temizler.
 • Abdulkâdir-i Geylânî hazretleri buyurmuştur ki; fitre Ramazan ayındaki oruçların sevâbını tamamlayıcı, oruç tutan kişinin eksiklerini giderici bir ibâdettir. Bir kimse namaz kılarken bir hata yaptığında nasıl bunu sehiv secdesiyle ile telâfi ediyorsa, oruç tutarken yapılan mânevî hataları telâfi etmek de fitre sadakasıyla olur.

 

Kimlere Fitre Verilir?

 

Fitre kimlere verilir? sorusu maddeler hâlinde şöyle cevaplanabilir:

 1. Kardeş
 2. Kardeş çocukları
 3. Gelin
 4. Amca
 5. Dayı
 6. Hala
 7. Teyze
 8. Dâmat
 9. Kayınvâlide
 10. Kayınbirâder
 11. Kayınpeder
 12. Üvey çocuk (Bunlara fitre verebilmek için dînen fakir sayılmaları şarttır.)
 13. Üvey anne ve üvey baba
 14. İslâmiyet’e göre fakir sayılan ve fitre alması câiz olan herkese fitre verilebilir.

Kimlere Fitre Verilmez?

Fitre kimlere verilmez? sorusunun cevabı ise şöyledir:

 1. Anne
 2. Baba
 3. Dede
 4. Anneanne ve babaanne
 5. Torunlar
 6. Öz çocuklar
 7. Kişinin kendi karısı
 8. Dînen zengin sayılanlar (aslî ihtiyaçlarından hâriç olarak nisab miktarı malı bulunan kimseler)
 9. Gayr-i müslimler (Kaynak: Mevkûfat)

2021 Fitre Miktarı Ne Kadar?

2021 fitre miktarı Diyanet tarafından henüz açıklanmamıştır. Bu husustaki açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı bildirilmiştir.
Geçtiğimiz yıl fitre sadakası miktarının 27 TL olarak belirlendiği hatırlanacak olursa 2021 yılında da 28 TL olarak Belirlenmiştir.

 

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?