Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır - Ramazan | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır

23.02.2024

Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür. Teravih namazının kılınışı, okunacak dualar, kadınların ve erkeklerin nasıl kılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir konudur. Teravih namazı camide cemaatle kılınan bir ibadet olsa da, evde de tek başına kılınabilir. 

 

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

İlk olarak yatsı namazının başlangıç sünneti, ardından zorunlusu ve sonrasında bitiş sünneti icra edilir. Bunun ardından, imam, müezzin ya da cemaat üyelerinden biri teravih namazının başlatılacağını bildirir.

İmam, "Allah'ın rızası için teravih namazını kılmak ve kıldırmaya niyetindeyim" derken, cemaat "Allah'ın rızası için teravih namazını kılmak ve uydum imama" diyerek niyet eder ve iftitah tekbiriyle namaza geçerler. 

İmam ve cemaat "Sübhâneke'yi" söylerler. Sübhaneke'nin okunması tamamlandıktan sonra, imam açıkça Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre recite eder.

 

2. Rekat

Burada, imam Besmele'yi okur, açıkta bir Fatiha ve bir sure okur, rükû ve secde yapar ve otururlar.

Bu ilk oturmanın ikinci rekatın sonunda, imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" duasını yapar ve üçüncü rekata geçerler.

 

3. Rekat

Üçüncü rekatın başlamasıyla, hem imam hem de topluluk Sübhaneke'yi recite eder. Daha sonra, imam Eûzü-Besmele'yi, açıkça Fatiha'yı ve bir suresini okur.

Rüku ve secde tamamlandıktan sonra oturulur. Bu esnada, cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okurlar ve ardından selam verirler. 

 

4. Rekat

Sadece imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sureleri okur.

Sonrasında, rüku ve secde tamamlandıktan sonra oturulur.

Bu durumda, cemaat ve imam, Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını birlikte okuyarak selam verirler. Böylelikle teravih namazının ilk dört rekatı tamamlanır. 

 

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Yatsı namazı ise akşam ezanından sonra kılınan son namazdır. Dolayısıyla teravih namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Teravih namazı genellikle ramazan ayında kılınan ve camilerde topluca yapılan bir ibadettir. Bu namaz, Peygamber Efendimiz tarafından da kılınmıştır ve müslümanlar arasında yaygın bir geleneğe sahiptir. Teravih namazı kılınırken vitir namazı da kılınır ve bu namazlar birlikte sonlandırılır. Eğer kişi teravih namazını kılmayı geçmiş bir vakitte unutmuş ise  vitrle birlikte kılması gerekir. Bu durumda ise teravih'in kazası gerekmez ancak vitrin kazası gerekir.  

 

Teravih Namazı Saat Kaçta?

Teravih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan ve özellikle Kuran okunarak gerçekleştirilen özel bir ibadettir. Namazın kılınma zamanı ise akşam namazından sonra olup, yatsı namazında gerçekleştirilir. Teravih namazının saati ise ülkenin coğrafi konumuna ve ilgili gündeki güneşin batış saatine göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, internet siteleri ve yerel cami duyuruları gibi kaynaklardan teravih namazının kılınacağı zamanı öğrenebilirsiniz. Teravih namazı, Ramazan ayında Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu için, saatinin belirlenmesi ve zamanında kılınması büyük bir hassasiyetle takip edilir. 

 

Teravih Namazı Farz Mı?

Teravih namazı, ramazan ayında kılınan sünnet bir ibadettir. Herhangi bir farz namaz yerine geçmez ve farz değildir. Ancak ramazan ayı boyunca her gece kılınması sünnete uygun bir ibadet olarak kabul edilir.

 

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazı, ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir ibadettir. Bu namaz nispeten uzun bir süreye yayıldığı için, cemaatle kılınan teravih namazı yirmi rekat olarak kılınır. Her iki rekâtta selam verilirken, dört rekâtta bir selam verilirerek toplamda yirmi rekattan oluşur. Ancak, hastalar veya yorgun olanlar bu uzun ibadet sürecinde zorlanırsa, fazileti kaçırmamak adına sekiz rekat kılabilirler.

 

Teravih Namazı Sırasında Okunan Sureler ve Dualar

Fil Suresi

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl E lem yec'al keydehüm fı tadlıl Ve ersele aleyhim tayran ebabıl Termıhim bi hıcaratin min siccıl Fecealehüm keasfin me'kul

 

Kureyş Suresi

Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
Felya’budû Rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

 

Fatiha Suresi

Elhamdulillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

Kafirun Suresi

Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn.
Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum.
Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

 

Maun Suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn.
Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

 

Nasr Suresi

İzâ câe nasrullahi velfeth Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

 

Kevser Suresi

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar.
İnne şanieke hüvel'ebter.

 

Rabbenâğfirlî Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.

 

Rabbenâ Atina Duası

Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

 

Allâhumme Barik Duası

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

 

Ettehiyyatü Duası

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

 

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük.

 

Felak Suresi

Kul e'ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

 

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

 

Nas Suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs
İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

 

Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?

Teravih namazı evde kılınabilir. İmamla ve cemaatle kılınabilir. Eğer camiye gidemiyorsak evde kendimiz ve ailemizle kılınabilir. 

- Yatsı namazının ilk sünneti 4 Rekât olarak uygulanır.
- Yatsı namazının farz bölümü 4 Rekât içerir.
- Yatsı namazının son sünneti 2 Rekât olarak yerine getirilir.
- 20 Rekât teravih namazı kılınır.
- Vitir namazı ise 3 Rekât olarak icra edilir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Sadaka Kurbanı Nedir?
  Sadaka Kurbanı, İslam dininde büyük önem verilen ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi yardım sağlanmasını ifade eder. Kurban ibadeti, müslümanların Allah'a olan yakınlığını pekiştirmek ve paylaşma duygusunu güçlendirmek için yapılan bir ibadettir.
 • Külliye Nedir? Anlamı ve Önemi
  Ülkemizde, türklerin geçmişte kalan mukaddes mirasları olarak islam dinini kabul etmeleriyle birlikte, birçok önemli yapılar inşa edilmeye başlandı.
 • Şükür Kurbanı
  Birçok insan, herhangi bir vesileyle yaşadıkları güzellikler karşısında Allah'a şükretmek amacıyla kesecekleri kurbanlara karar vermektedir. İşte bu kurbanlara kesilen kurbana, şükür kurbanı denir.
 • İftar Nedir? İslam'da Oruç Açma Zamanı ve Anlamı
  Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl büyük bir sabırsızlık uyandıran iftar sofraları, bütün evlere birlik ve dayanışma duygusu aşılayan en özel günleri yaşatmaktadır.
 • Deprem Yardım Kampanyasına destek
  Son dönemde yaşanan depremler, birçok insanı evsiz ve yardıma muhtaç bırakmıştır. Depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünler arasında çadır, battaniye, gıda ve hijyen kitleri, seyyar tuvaletler, çocuklar ve yetişkinler için iç çamaşırı bulunmaktadır.