Kadir Gecesi Nedir ? Kadir Gecesi Nasıl Dua Etmeli? - Ramazan | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Kadir Gecesi Nedir ? Kadir Gecesi Nasıl Dua Etmeli?

03.05.2021

Kadir Gecesi Nedir ? Kadir Gecesi Nasıl Dua Etmeli?

 

1000 aydan hayırlı olduğu bildirilen bu gece, Kur’ân-ı Kerîm’in inmeye başladığı gecedir. Ramazân-ı Şerif’in içindeki her gece çok kıymetli ise de, en kıymetlisinin Kadir gecesi olduğu bildirilmiştir.  Kadir gecesi yanlız ümmeti muhammede özeldir. Deylemî’de de bu husus belirtilmiş; Allâhü Te’âlâ’nın Kadir gecesini bu ümmete hediye ettiği beyân edilmiştir.

 

Bizden önce yaşayan insanların çok uzun ömür sürdükleri kıssalarda anlatılmaktadır. 500 sene, hatta 1000 sene veya daha fazla yaşayan insanlar olmuştur. Resûlullâh aleyhisselâma, önceki ümmetlerin ömürleri hakkında bilgi verilince, bu ümmetin ömürlerini daha kısa bulmuştur. Uzun ömürlüler gibi sâlih amel işleyemezler şeklinde düşününce Allâhü Te’âlâ kendisine bu geceyi ihsân etmiştir. (İmâm-ı Mâlik)

 

Kadir gecesinin fazîletleri nelerdir? sorusuna cevap olarak, Riyâd-ün Nâsihîn kitabında da benzer bir hâdise nakledilmektedir. Buna göre Peygamber Efendimiz, Benî İsrâîl’e (İsrâîloğullarına) gönderilen peygamberlerin ümmetleri arasında, 80 yılını ibâdetle geçirenlerin olduğunu bildirmiştir. Bunu duyan Eshâb-ı Kirâm hayret etmiştir ve bu esnada Cebrâîl Aleyhisselâm Efendimize  gelerek Allah celle celahünün kendisine 80 yıl ibadetten daha hayırlı olan bir geceyi müjdelemiştir ve şu ayet kerimeyi aktarmıştır; ‘Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

(kadir suresi 3.ayeti kerime )

 

İşte Kadir gecesini ibâdetle geçiren kimse binlerce yıl ibâdet etmiş gibi sevâba kavuşma imkânı yakalar.

 

Kadir Gecesinin Fazîletleri

 

Kadir gecesinin kıymeti hakkında pek çok hadîs-i şerîf vardır:

 

 • Kadir gecesinin gündüzü de gecesi gibi fazîletlidir. O günde duâ edenlerin isteği geri çevrilmez, onlar mağfiret olur ve bol ihsâna kavuşur. Aynı şey Berât gecesi, Arefe gecesi ve Cumâ gecesi için de geçerlidir. (Deylemî)
 • Kadir gecesini Sevâbını Allahü Te’âlâ’dan bekleyerek değerlendirmelidir. Böyle yapan kimselerin geçmiş günahları affolur. (Buhârî)
 • Kadir gecesinde Kadir sûresini bir defa okumanın başka bir zamanda Kur’ân-ı Kerîmi baştan sona okumaktan daha sevâb olduğu Tefsîr-i Muğnî’de yazılıdır. Yine Kadir gecesinde bir defa Subhânallâh, bir defa Elhamdülillâh, bir defa lâ ilâhe illallâh söylemenin bunları 700 bin kere söylemekten daha kıymetli olduğu da aynı kitapta yazılıdır. Bu gece koyun sağacak bir zaman kadar  (yani çok az da olsa) namaz kılmanın, ibâdet etmenin 1 ay boyunca her gece sabaha kadar ibâdet etmekten kıymetli olduğu da Tefsîr-i Muğnî’nin Kadir gecesi bahsinde geçmektedir.
 • Bir Müslüman Kadir gecesinde 3 kere lâ ilâhe illallâh derse ilkinde tüm günahlarının bağışlanacağı, ikincisi ile Cehennemden kurtulacağı, üçüncü söyleyişte de Cennet’e girmeye lâyık olacağı bildirilmiştir.

 

Kadir Gecesi Duâsı

 

Kadir gecesi duâları, zikirleri, salevâtları ve istiğfarları artırmalıdır. Kadir gecesi okunacak dua olarak şöyle bir dua nakledilmiştir:

 

'Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.'

 

Peygamber Efendimiz Kadir gecesinde bu duâyı okumuştur. 'Allâhümme inneke afüvvün kerîmün’ demek, 'Yâ Rabbî, sen affedicisin, kerîmsin.' demektir. Duânın ikinci bölümü ise; 'Affı seversin, beni de affeyle' anlamına gelir.

 

Kadir Gecesi Hakkında Bilgiler

 

Kadir gecesi Ramazan ayının içindedir. Bu kesindir. Fakat 27. gece olup olmadığı tam belli değildir. Bunun için Ramazan'ın her gecesini sanki Kadir gecesiymiş düşüncesiyle iyi değerlendirmelidir.

 

Kadir gecesinin fazîleti ve bereketlerinden mahrum olmamak için Ramazân-ı Şerifin gecelerini (1-2 saat bile olsa) ihyâ etmekten geri durmamalıdır.

 

Müslim’deki hadîs-i şerîfte, Kadir gecesini Ramazân-ı Şerifin son 10 gününde aramak gerektiği bildirildi. Bu günler içinde bulunma ihtimali daha yüksek olduğundan son 10 günde ibâdeti artırmalıdır.

 

Hatta son 10 günün tek gecelerinde aramak gerektiği de belirtilmiştir. (21, 23, 25, 27 ve 29. geceler)

 

Ramazân-ı Şerifin 27. gecesini ihyâ eden kimse de, (Kadir gecesi o gün olmasa bile) yine büyük sevâba kavuşacaktır. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca Peygamber Efendimiz; 27. geceyi ihyâ etmesini bildirmiştir. Başka bir hadîs-i şerifte; 'Ramazanın 27. gecesini ihya et!' buyurmuş, 'Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın' demiştir. Peygamber Efendimiz Hazret-i Âişe'ye de buyurmuştur ki 'Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun.' demiş ve o geceyi ihyâ etmesi gerektiğini söylemiştir.

 

Kadir Gecesinde Neler Yapılır?

 

Kadir gecesini nasıl değerlendirmeli? sorusuna maddeler hâlinde şöyle cevap verilebilir:

 

 • İbâdetleri, hayır-hasenâtı artırmalıdır.
 • Günahlardan daha fazla uzak durmalıdır.
 • İlim öğrenmeli, ilmihâl kitabı okumalıdır.
 • Kaza namaz borcu olanlar bunları kılmalıdır.
 • Kur’ân-ı Kerîm okumalıdır.
 • Bol bol duâ etmeli, zikir, salevât, tevbe-istiğfar ve tesbih ile meşgul olmalıdır.
 • Tüm ibâdetlerin sevaplarını geçmişlerimize  ve tüm Müslümanlara da hediye etmelidir. Sevaplarımızı onlara bağışladığımız zaman bizim sevaplarımızdan hiç eksilme olmaz!
 • Herhangi bir namaz kılarken veya namaz hâricinde Kadir sûresini okumalıdır.
 • Yukarıdaki Kadir gecesi duâsını çok okumalıdır.
 • Seher vakti namaz kılmalı; Peygamberler, Eshâb-ı Kirâm, Silsile-i Âliyye büyükleri ve diğer evliyâlar hürmetine duâ etmelidir. (Duâ ederken böyle mübârek zâtları vesîle etmek duânın kabûl olma ihtimalini artırır.)
 • Bunları Ramazan’ın her gecesi yapmalıdır. Böylece Kadir gecesine mutlaka rastlanmış ve değerlendirilmiş olur.

 

Kadir Gecesi Ne Zaman?

 

Kadir gecesi ne zamandır? sorusunun cevabı yukarıda da açıklandığı gibi tam belli değildir. Ancak büyük âlim İmâm-ı Şârânî hazretleri buyurdu ki:

 

 • Eğer Ramazan ayının ilk günü Pazar’a geldiyse o zaman Kadir gecesi 29. gecedir.
 • İlk gün Salı’ya rastladıysa 27. gece Kadir gecesidir.
 • Perşembe başlamışsa Kadir gecesi 25. gecedir.
 • Cumartesi günü başladıysa 23. gecedir.
 • Pazartesi başlamışsa 21. gece Kadir gecesidir.
 • Ramazanın 1’i Çarşamba’ya rastladıysa 19. gecesi Kadir gecesidir.
 • Şâyet Ramazan’ın ilk günü Cuma günüydüyse, o zaman 17. gece Kadir gecesidir.

 

 

Kadir Gecesinde Kimler Affolmaz?

 

Kadir gecesi tüm mü’minlerin affedileceği bildirilmiştir. Ancak şunların bu fazîlete nâil olamayacağı söylenmiştir:

 

 • Kâhinler, falcılar, yıldıznâme ve benzeri kitaplara bakarak gayb (gelecek) hakkında bilgi sahibi olduğunu iddiâ edenler
 • Büyü yaptıran veya yapan kimseler
 • Anne-babasına âsî olan kişiler
 • İçki içmeye devam edenler
 • Nâmahrem kadınlarla düşüp kalkan, zinâ eden kimseler. (Bunlar günâhına tevbe ederse affolur.)

 

Kadir gecesinin faziletlerinden mahrum kalınmamalıdır.

 

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.