Nafile Kurban Nedir? - Kurban Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Nafile Kurban Nedir?

18.04.2024

Kurban ibadeti, İslam dininde büyük bir önem taşımakta olup, yüzyıllardır müminler tarafından büyük bir huşu ve teslimiyetle yerine getirilen mühim bir ibadettir. Gerek Kuran’da gerekse Hadislerde kurban kesmenin faziletleri detaylı bir şekilde anlatılmakta, bu ibadetin Müslümanların manevi hayatında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmaktadır. Kurban ibadeti, temelde, vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Vacip kurban, maddi imkânı yeterli olan Müslümanların kurban bayramında kesmekle mükellef olduğu kurbandır. Bu, bir nevi mükellefiyeti bulunan ve belirli şartları taşıyan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

Diğer yandan, nafile kurban, mükellefiyeti olmayan, fakat kişi istediği takdirde ek bir takva göstergesi olarak yerine getirebileceği bir ibadettir. Maddi imkanı olan her müslümanın, vacip kurbanının dışında dilediği kadar nafile kurban kesmesi mümkündür. Bu, Allah'a yakınlık arayışının bir yansıması olarak görülebilir ve kişinin manevi hazzını artırmanın bir yolu olarak kabul edilir. Nafile kurban, aynı zamanda fazilet ve sevap kazanmanın da bir aracıdır. 

 

Nafile Ne Demek?

İslam dini, inananları Allah'ın rızasını kazanmak ve manevi derecelerini yükseltmek amacıyla çeşitli ibadetler yapmaya teşvik eder. Bu ibadetler arasında, Müslümanların yapmakla mecbur ve mükellef olmadığı halde, Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanma niyetiyle yerine getirdikleri özel ibadetler bulunmaktadır. İslam literatüründe bu tür ibadetlere "nafile" denilir. Nafile, Arapça kökenli bir kelime olup, "gerekli olmayan, ancak fazladan yapılan" anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla, nafile ibadetler, farz veya vacip gibi kesin bir emirle yapılması kimsenin üzerine farz kılınmamış, ancak fazladan yapıldığında Müslümanların manevi mükafat kazandığı ibadetlerdir.

Nafile ibadetler arasında en yaygın olarak bilineni nafile namazlardır. Beş vakit namaz dışında kılınan bu namazlar, Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla gönüllü olarak yerine getirdikleri ibadetlerdendir. Özellikle Ramazan ayı gibi dini açıdan önem taşıyan zamanlarda Müslümanlar, nafile ibadetlere daha fazla yönelirler. Bu ibadetler, kişinin Allah ile olan manevi bağını güçlendirir ve dini hayatına derinlik katar. 

 

Nafile Kurban Çeşitleri Nelerdir?

Müslümanlar tarafından en yaygın olarak bilinen kesilen nafile kurban çeşitleri, İslam geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çeşitler arasında en çok tercih edilenler, kişilerin manevi bağlarına göre farklılık gösterebilir. Nafile kurban çeşitleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 

 • Adak Kurbanı: Adak adanması durumuna göre gerçekleştirilecek olan nafile kurban kesimi söz konusudur. Bireyler, kurban kesme taahhüdünde bulunmuşlarsa, bu durumun meydana gelmesi ile birlikte sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

 • Şükür Kurbanı: Nafile kurban kesimi, Allah’a şükranlarını ifade etme amacı taşır.

 • Şifa Kurbanı: Hastalıkların önlenmesi ve korunma amacıyla gerçekleştirilen gönüllü kurban kesimidir.

 • Akika Kurbanı: Yeni doğan bebeğin sağlıkla büyümesi ve Yüce Allah'ın rızasını kazanacak bir birey olarak yetişmesi niyetiyle gerçekleştirilen gönüllü kurban kesimidir.

Nafile Kurban Neden Kesilir?

Kurban, insanlar tarafından Allah’ın rızasını elde etmek ve O’na olan yakınlıklarını artırmak amacıyla kesilir. Özellikle nafile kurban, belirli zamanlarda kişilerin kendi istekleri doğrultusunda, herhangi bir zorunluluk olmaksızın yerine getirdikleri bir ibadettir. Bu türden bir kurban kesilmesi, asıl amacı Allah’a şükürlerini sunmak ve onun rızasını kazanmak olan kişilerin, belli isteklerinin gerçekleşmesi ya da belirli bir durumun ortaya çıkması gibi hususları da kapsayabilir. Kurban, bu anlayış çerçevesinde, sadece Allah’a olan bağlılığı ifade etmenin bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların Allah’la olan manevi ilişkilerini güçlendiren bir vesile haline gelir. Nafile kurban kesilmesinin temelinde yatan bu derin niyet ve amaç, müminler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ibadetin yerine getirilmesi, kişilerin Allah’a olan şükrünü belirtmesi ve O’nun rızasını arzulamalarının bir göstergesidir.

 

Nafile Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Nafile kurban, İslam inancında önemli bir yere sahiptir ve belirli bir zaman dilimi içerisinde kesilmesi gerektiğiyle ilgili kesin bir kural yoktur. Yılın her günü nafile kurban kesilebilir; bununla birlikte, kurban bayramında nafile kurbanların kesilmemesi, öncesinde kesilmesi tavsiye edilir. Bu tavsiye, kurban bayramının manevi atmosferine ve ibadetlerin özgünlüğüne daha fazla odaklanılmasını sağlamak amacıyla verilmiştir. Dolayısıyla, nafile kurban kesmek isteyen bir kişi için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamakta, ancak kurban bayramı öncesi bu ibadetin yerine getirilmesi önerilmektedir.

 

Nafile Kurban Nasıl Kesilir?

Bu kutsal eylemi yerine getirmek isteyenler, öncelikle kurban kesebilme yetisine sahip olmalıdır. Nafile kurban kesmek isteyen kişi, mümkünse kesim işlemini bizzat kendisi gerçekleştirmelidir zira bu, en eftal yani en faziletli yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak, kişi kendisi kesemiyor ise, yani bu iş için gerekli bilgi, beceri veya imkâna sahip değilse, kurbanı kesimi konusunda uzman birisine vekalet ederek veya bağış yoluyla birisine kestirebilir. Bu durumda, nafile kurbanın kesimi, vekalet veya bağış yoluyla vekalet edilen veya bağışta bulunulan kişi tarafından yapılmakta ve bu sayede ibadetin gereklilikleri yerine getirilmiş olmaktadır. 

 

Nafile Kurbanının Şartları Nelerdir?

Nafile kurban, belirli dini motivasyonlarla kesecek kişinin, bu ibadeti yerine getirirken dikkat etmesi gereken önemli hususlara sahiptir. Nafile kurban kesmek isteyen bir kişinin sahip olması gereken şartlar şunlardır;

 

 • Bireyin mali durumunun kurban ibadetini yerine getirecek düzeyde yeterli olması.

 • Kurbanlık için seçilen hayvanın, kurbanlık için belirlenen kriterlere uygun olması gerekmektedir.

 • Nafile kurban kesimi esnasında, besmele çekilerek ve dualar eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 • Kişinin nafile kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için, ergenlik dönemine girmiş ve zihinsel olarak sağlıklı olması gerekir.

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanlar Arasında Nafile Kurban Bağlamında Bir Ayrım Bulunmakta mıdır?

İlk defa nafile kurban kesecek kişiler, küçükbaş ya da büyükbaş hayvanlar arasında bir ayrımı olup olmadığı merak ederler. Bu konu ile alakalı olarak, herhangi bir ayrım yoktur. Kişi, maddi durumunun uygunluğuna bağlı, isterlerse keçi, koyun, gibi küçükbaş hayvanları; isterlerse manda, deve, ya da sığır, gibi büyükbaş hayvanları tercih edilebilir.

 

Nafile Kurbanını Kimler Yiyebilir?

Bu kutsal ibadetin özünde, kesen kişinin Allah'a olan şükranını ve bağlılığını ifade etme amacı yatar. Nafile kurbanı, adını veren ve özel bir niyetle kesilen kişi tarafından, kendisi ve diğer insanlar ile birlikte tüketilebilir. Ancak, nafile kurbanlardan olan adak türünde bir özelliğe sahip kurban eti söz konusu olduğunda, kesimi gerçekleştiren kişinin kendisi, anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlar dışındaki herkes yiyebilir. Bu kural, adak kurbanının mahiyetine ve kılınan niyete bağlı olarak şekillendirilmiş olup, adak sahibinin aile bireylerinin kurban etinden faydalanmasını kısıtlar. 

 

Nafile Kurban Yerine Para Verilir Mi?

Özellikle kurban bayramında yerine getirilen bu ibadet, belirli niteliklere sahip kurbanlık hayvanların kesilmesini gerektirir. Ancak, zaman zaman müminler arasında "Nafile Kurban Yerine Para Verilir Mi?" gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, nafile kurbanın kabul olması için, İslami şartlara uygun olarak bir kurbanlık hayvan kesilmesi gerekir. Kurban kesim yerine para verme düşüncesi, genellikle hayırda veya sadaka olarak adlandırılır ve bu yöntemle toplanan parayı bir başka hayır işinde kullanmak mümkündür. Ancak, kurban ibadetinin özü, belirlenen miktarı ve şartları yerine getirerek doğrudan kurbanlık hayvan kesmektir. Dolayısıyla, nafile kurbanın yerine para verilmesi, kurbanın asıl amacından uzaklaştırılmış bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. 

 

Nafile Kurban Bağışı Nasıl Yapabilirim?

Nafile Kurban çalışmalarımıza destek olmak isteyen hayırsever bireyler, bizleri ziyaret edebilir veya anlaşmalı bankalarımızla ücret ödemeden bağış yapabilirler. Nafile Kurban bağışınız, sosyal sorumluluk projelerimizin bir parçası olarak değerlendirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacaktır. Bağışta bulunmak isteyen değerli destekçilerimiz, online olarak Nafile Kurban sayfasından bağış yapmayı tercih edebilirler. 

Bu kapsamda, 0216 224 2 224 numaralı hattımızı arayarak, daha detaylı bilgi alabilir ve bağışlarınızı buradanda gerçekleştirebilirsiniz. Bizler, Hep birlikte Kardeş eli uzatarak, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve yardımın en etkili biçimde ulaştırılmasına önem veriyoruz. Sizlerin de desteğiyle nafile kurban bağışlarınız, muhtaç olan her kesime umut olacaktır. Unutmayınız ki, yapılan her bağış, büyük bir fark yaratma potansiyeline sahiptir.

 
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.