Zekat Nedir? Zekat Nasıl Hesaplanır - Zekat Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Zekat Nedir? Zekat Nasıl Hesaplanır

08.01.2024

Zekat nedir sorusu islam dininin temel prensiplerinden biri olan, bireyin sahip olduğu maddi varlığın belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ve toplumun genel refahına yönlendirmeyi amaçlayan bir ibadettir. Bu sosyal dayanışma ve yardımlaşma prensibinin somut bir ifadesidir. Zekat vermek, maddi olanaklara sahip olan Müslümanların hem dini bir görevi, hem de sosyal bir sorumluluğu olarak kabul edilir. Zekat miktarı, bireyin sahip olduğu maddi değerin %2,5'i olarak belirlenir. Ancak bu oran, duruma ve kişinin mali durumuna bağlı olarak değişebilir. Zekat bağışı, yılın belirli bir döneminde, genellikle Ramazan ayında verilir. Bu sayede, toplumda ekonomik dengenin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi hedeflenir. 

 

Zekatın Tanımlanması ve Önemi

Zekat, Arapça kökenli bir kelime olup "temizlenme", "artırma" veya "bereketlendirme" anlamlarını taşır. İslam hukukuna göre, belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların bu malın belirli bir oranını, belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi olanlara dağıtması işlemi olarak tanımlanır. Bu dağıtım, zekat bağışı olarak adlandırılır. İslam'ın beş temel emrinden biri olan zekat, Müslümanların mal varlıklarının temizlenmesi ve artırılması için önemli bir araçtır. Fitre zekat bağışı ise Ramazan ayının sonuna denk gelen bir dönemde verilir. Müslümanların maddi anlamda bir denge ve adalet sağlaması adına zekatın önemi büyüktür. Bir diğer deyişle, zekat ne zaman verilir sorusunun cevabı genellikle Müslümanın maddi kapasitesine, dolayısıyla toplum içindeki ekonominin denge ve dengesizliklerine bağlıdır.

 

Zekat Nasıl Hesaplanır Ve Zekatın Miktarı

Zekatın miktarı ve hesaplanması konusunda anlaşılması gereken en önemli noktalardan biri, zekat ne kadar verilir hakkındadır. Zekat, kişinin finansal durumuna bağlı olarak ve belirli şartlar altında verilmesi gereken bir ibadettir. Bu, kişinin sahip olduğu mal varlığının genellikle %2.5'i kadar olduğu anlamına gelir. Zekat vermek bir yükümlülük olup, bu oran üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken mal varlığı kapsamına; tasarruf mevduatları, yatırım araçları, emtia ve gayrimenkul gibi varlıklar dahildir. Her türlü ekonomik değeri olan mülkiyet, zekatın hesaplanmasında önemlidir ve bu tutarın belirlenmesi ve dağıtılması, kişiye ve toplumun genel refahına katkı sağlar.

 

Zekatı ne kadar miktarda paraya uygulamalıyız?

Zekat vermek konusunda, nisap miktar önemli bir ölçüttür. Nisap miktarı, zekat verilen paranın ya da ticari malın minimum miktarını belirler. Dolayısıyla, fazla paraya sahip olan bir kimse zekat verme yükümlülüğüne sahip olacaktır. Fitre zekat bağışı da bu kapsamda düşünülebilir ve yine belli bir minimum miktar üzerinden değerlendirilir.

40'ta bir oranında zekat nasıl hesaplanır?

Zekat bağışı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve genellikle sahip olduğunuz varlığın 40'ta biri oranında hesaplanır. Bu oran, belirlenen nisap miktarı ve üzerinin 1/40’ı anlamına gelir. Yani, bir bireyin elinde 40 lira var ise, zekat olarak 1 lira vermesi beklenir. Zekatın uygulanabilmesi için belirleyici olan temel şart, ilgili malın sahibi üzerinde 1 yıl süresince bulunmuş olmasıdır. Bu sayede zekatınızın miktarını rahatlıkla öğrenebilir ve dininizi gereği yerine getirebilirsiniz. 

 

Zekatın Sosyal ve Ruhani Boyutları

Zekat bağışı, İslam'ın beş temel sütunundan biri olup, sadece maddi yardımlaşma şeklinde görülmemelidir. Zekat vermek, aynı zamanda yardımlaşma ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiren, bireyleri cimrilik, bencillik ve mala aşırı düşkünlük gibi olumsuz özelliklerden koruyan bir ibadettir.

Bu ibadeti yerine getiren Müslümanlar, insanlar arasındaki eşitsizliği azaltmayı ve toplumda harmoni sağlamayı hedeflerler. Zekatın sosyal boyutunun yanı sıra, ruhani boyutu da dikkate değerdir. Bu, zekat veren kişinin, mal varlığının bir kısmını toplumla paylaşarak diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini hissetmesini sağlar. Sonuç olarak, zekat İslam'ın temel ibadetlerinden biri olarak, mal varlığına sahip olan Müslümanların toplum içindeki dayanışma ve paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiği bir uygulamadır.

 
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?