Zekat Nedir? Zekat Nasıl Hesaplanır - Zekat Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Zekat Nedir? Zekat Nasıl Hesaplanır

08.01.2024

Zekat nedir sorusu islam dininin temel prensiplerinden biri olan, bireyin sahip olduğu maddi varlığın belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ve toplumun genel refahına yönlendirmeyi amaçlayan bir ibadettir. Bu sosyal dayanışma ve yardımlaşma prensibinin somut bir ifadesidir. Zekat vermek, maddi olanaklara sahip olan Müslümanların hem dini bir görevi, hem de sosyal bir sorumluluğu olarak kabul edilir. Zekat miktarı, bireyin sahip olduğu maddi değerin %2,5'i olarak belirlenir. Ancak bu oran, duruma ve kişinin mali durumuna bağlı olarak değişebilir. Zekat bağışı, yılın belirli bir döneminde, genellikle Ramazan ayında verilir. Bu sayede, toplumda ekonomik dengenin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi hedeflenir. 

 

Zekatın Tanımlanması ve Önemi

Zekat, Arapça kökenli bir kelime olup "temizlenme", "artırma" veya "bereketlendirme" anlamlarını taşır. İslam hukukuna göre, belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların bu malın belirli bir oranını, belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi olanlara dağıtması işlemi olarak tanımlanır. Bu dağıtım, zekat bağışı olarak adlandırılır. İslam'ın beş temel emrinden biri olan zekat, Müslümanların mal varlıklarının temizlenmesi ve artırılması için önemli bir araçtır. Fitre zekat bağışı ise Ramazan ayının sonuna denk gelen bir dönemde verilir. Müslümanların maddi anlamda bir denge ve adalet sağlaması adına zekatın önemi büyüktür. Bir diğer deyişle, zekat ne zaman verilir sorusunun cevabı genellikle Müslümanın maddi kapasitesine, dolayısıyla toplum içindeki ekonominin denge ve dengesizliklerine bağlıdır.

 

Zekat Nasıl Hesaplanır Ve Zekatın Miktarı

Zekatın miktarı ve hesaplanması konusunda anlaşılması gereken en önemli noktalardan biri, zekat ne kadar verilir hakkındadır. Zekat, kişinin finansal durumuna bağlı olarak ve belirli şartlar altında verilmesi gereken bir ibadettir. Bu, kişinin sahip olduğu mal varlığının genellikle %2.5'i kadar olduğu anlamına gelir. Zekat vermek bir yükümlülük olup, bu oran üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken mal varlığı kapsamına; tasarruf mevduatları, yatırım araçları, emtia ve gayrimenkul gibi varlıklar dahildir. Her türlü ekonomik değeri olan mülkiyet, zekatın hesaplanmasında önemlidir ve bu tutarın belirlenmesi ve dağıtılması, kişiye ve toplumun genel refahına katkı sağlar.

 

Zekatı ne kadar miktarda paraya uygulamalıyız?

Zekat vermek konusunda, nisap miktar önemli bir ölçüttür. Nisap miktarı, zekat verilen paranın ya da ticari malın minimum miktarını belirler. Dolayısıyla, fazla paraya sahip olan bir kimse zekat verme yükümlülüğüne sahip olacaktır. Fitre zekat bağışı da bu kapsamda düşünülebilir ve yine belli bir minimum miktar üzerinden değerlendirilir.

40'ta bir oranında zekat nasıl hesaplanır?

Zekat bağışı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve genellikle sahip olduğunuz varlığın 40'ta biri oranında hesaplanır. Bu oran, belirlenen nisap miktarı ve üzerinin 1/40’ı anlamına gelir. Yani, bir bireyin elinde 40 lira var ise, zekat olarak 1 lira vermesi beklenir. Zekatın uygulanabilmesi için belirleyici olan temel şart, ilgili malın sahibi üzerinde 1 yıl süresince bulunmuş olmasıdır. Bu sayede zekatınızın miktarını rahatlıkla öğrenebilir ve dininizi gereği yerine getirebilirsiniz. 

 

Zekatın Sosyal ve Ruhani Boyutları

Zekat bağışı, İslam'ın beş temel sütunundan biri olup, sadece maddi yardımlaşma şeklinde görülmemelidir. Zekat vermek, aynı zamanda yardımlaşma ve toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiren, bireyleri cimrilik, bencillik ve mala aşırı düşkünlük gibi olumsuz özelliklerden koruyan bir ibadettir.

Bu ibadeti yerine getiren Müslümanlar, insanlar arasındaki eşitsizliği azaltmayı ve toplumda harmoni sağlamayı hedeflerler. Zekatın sosyal boyutunun yanı sıra, ruhani boyutu da dikkate değerdir. Bu, zekat veren kişinin, mal varlığının bir kısmını toplumla paylaşarak diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini hissetmesini sağlar. Sonuç olarak, zekat İslam'ın temel ibadetlerinden biri olarak, mal varlığına sahip olan Müslümanların toplum içindeki dayanışma ve paylaşma sorumluluğunu yerine getirdiği bir uygulamadır.

 
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.