İtikaf Nedir? Nasıl Yapılır? - Ramazan | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

İtikaf Nedir? Nasıl Yapılır?

18.04.2024

 

İtikaf, dini açıdan derin bir inancı olan ve İslam'ı yaşam biçimi olarak benimseyen müslüman kişiler tarafından yerine getirilen, belirli bir sürece verilen isimdir. Bu süreç içerisinde kişiler, dünyevi işlerden uzaklaşarak, sadece ibadet etmek amacıyla camilerde kalarak Allah'a daha yakın olmayı hedeflerler. İtikaf etmenin kendi içinde başlı başına belirli kuralları vardır ve bu kurallara uyulmadığında itikaf bozulur, dolayısıyla kişinin baştan başlaması gerekir. İtikaf, sadece belli bir dönemde değil, kişinin iç dünyasında manevi bir arınma ve yenilenme süreci olarak da önem taşır.
- Akli dengesi yerinde olan, ergenlik çağına gelmiş ve bilinçli kişilerin yapması şarttır. Bu kişiler itikafa niyet ettiklerinde, belirli ihtiyaçlar ve zorunluluklar haricinde, beş vakit namaz kılınan camide kalırlar.
- Amaç ise, Allah'a daha yakın olmak ve sürekli ibadet halinde bulunmaktır.
Bu özel ibadet şekli, müslümanların maneviyatını güçlendiren ve onları dünyevi meşguliyetlerden uzaklaştırarak ruhsal bir huzura ulaştıran kıymetli bir zaman dilimidir.

 

İtikaf Nasıl Yapılır?

İtikaf etmek, müslüman kişilerin ibadet amacı güderek belirli bir süreyi camide geçirme pratiğidir. Bu sürece girmek isteyen kişiler önce yeteri kadar bilgi sahibi olması gerekir. İtikafa girmek için, önce süreci geçirmek adına caminin görevli imamından izin almak ve itikaf hakkında bilgi almanız gerekir. Bu ön hazırlıklar, itikafı doğru bir şekilde yerine getirmenin temel adımlarıdır.

Bu süreçte, camiden kesinlikle çıkılmaması gerekir. Cami içinde kalınması gerek süre, genellikle on gündür. Ancak, itikaf için on gün mecburi bir zorunluluk değil, eğer ki adağa yönelik değilse, on gün olmak zorunda değil. İtikaf süresince, katılımcıların manevi bir tecrübe edinmeleri ve kendilerini tamamen ibadete adamaları beklenir.

İtikafa başlamadan önce, kişinin doğru şekilde niyet etmesi esastır. Niyet etmek, bu ibadeti gerçekleştirme arzusunu içselleştirmek ve Allah'a yakınlaşma amacını belirlemek anlamına gelir. İtikaf, sadece fiziksel bir varlıkta bulunmak değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa çıkma pratiğidir. Bu yüzden, niyetin samimiyeti ve itikaftaki amacın netliği büyük önem taşır.

 

Kuran’da İtikaf Var Mıdır?

Kur'an'da İtikaf ibadeti, Hz. İbrahim'den beri bilinir. Kur-an'ı Kerim'de, İbrahim ve İsmail'in, tavaf edecekler için kendi ibadete verecekler, rüku ve secde edecekler için "evimi temiz tutun" diye talimat verdik (Bakara, 2/125) buyurularak, itikaf yapılacağı yerden bahsedilir. Başka bir ayette, "mescidlerde ibadete çekilmişken, kadınlara cinsel ilişkide bulunmayın" (Bakara, 2/187) buyrularak, itikafa girenlerin eşlerinden uzak durması gerektiği vurgulanmaktadır.

 

İtifaka Ne Zaman Girilir?

Merak edilen sorulardan biri İtifaka ne zaman girilir konusudur. Bilinenlerin aksine, İtikafa girmek için zorunlu olan bir süre yok. Ancak, Hz. Muhammed efendimiz bir çok hadiste, ramazan ayının son on gününde İtikafa girilmesinin gerektiği konusunda daha doğru olduğunu söylemiştir. Bu durumda İtikaf, her ne kadar evde yapılmayacağı düşünülse de, camilerde ve mescitlerde yapılır. İtikaf, evlerde yapılmaz olarak kabul edilen en önemli kurallardan biridir.

 

İtikaf İle İlgili Bazı Hadisler

 • Hz. Âişe, şu ifadeleri kullanmıştır: “Resûlullah (sav), Ramazan ayının son on gününde itikâfa çekilirdi ve "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde bulun." tavsiyesinde bulunurdu.” (Buhârî, Fadlü leyleti’l-kadr, 3)

 • Hz. Âişe (ra) tarafından aktarıldığı üzere, Hz. Peygamber (sav), vefatına dek Ramazan ayının son on günü süresince itikâf ibadetini yerine getirirdi. (Buhârî, İtikâf, 1)

 • Hz. Resûlullah (s.a.v), itikaf halinde olan bir kişi hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: "Bu kişi, günah eylemekten kaçınır ve hayatın çeşitli alanlarında her türlü iyiliği yapmış bir birey gibi, ona iyilikler atfedilir." (İbn Mâce, Sıyâm, 67)

 

İtikafın Amacı Nedir?

İtikaf, İslami bir ibadet şekli olup, bireyin dünyevi meşgalelerden uzaklaşarak belirli bir süre boyunca cami gibi kutsal bir mekânda inzivaya çekilmesini ifade eder. Bu süreç, kişinin nefsini, günlük yaşamın getirdiği yasaklardan korumak ve manevi bir arınma yaşamak adına oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilir. İtikafın temel amacı, bireyin dış dünyadan sıyrılarak rabbi ile yakın bir ilişki kurmasını sağlamak ve bu süreç içerisinde zikir, dua ve tefekkür ile manevi hayatını zenginleştirmesine imkan sunar. Yanı sıra, bu dönem kişinin kendisine içsel bir yolculuk yapması ve spiritüel bir yenilenme sürecine girmesi için de bir fırsat teşkil eder.

 

İtikafın Şartları Nelerdir?

İtikaf kavramı, İslam inancında önemli bir ibadettir ve belirli şartlara bağlıdır. İtikafa girmek için belirli zorunluluklara uyulması gerekmektedir. Bu şartlara riayet edilmediğinde, itikaf niyeti bozulur. İtikafın ana şartları şu şekildedir;

 • Definli bir törenle vefat edene cemaat tarafından dua etmek,

 • İtikaf sürecinde cami veya mescidin dışına çıkıldığında, itikafın bozulmuş olur.

 • Tam bir baygınlık durumu yaşamak, itikafın bozulmasına neden olabilir çünkü bu durum bilincin tamamen kaybolmasına yol açabilir.

 • Farklı cinsiyetten kişilerle yakın temas kurmak, itikaf ibadetini geçersiz kılar.

 • Oruç tutmamanın itikafı geçersiz kıldığı bilinmektedir.

 • Hasta ziyaret etmeyi istikap etmek.

 • Sağlık sorunları sebebiyle yapılan itikafın gerçekleştirildiği cami veya mescitten dışarıya çıkmak ve hatta kısa süreli de olsa hastaneye gitmek, itikafı bozan durumlar arasında sayılabilir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.