Vacip Kurban - Kurban Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Vacip Kurban

06.04.2021

Vacip kurban, bu ibâdetle mükellef olan Müslümanların îfâ etmesi gereken çok fazîletli bir ibâdettir. Hanefî mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Ancak bir kimsenin bu ibâdetle yükümlü olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurban edilecek hayvanda da birtakım kriterler aranır. Derneğimiz fıkıh hükümlerini gözetmekte, vacip kurbanlarının hijyenik koşullarda kesimini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımını üstlenmektedir.

 

Vacip Kurbanın Fazîletleri

 

 1. 81 GR altına veya eş değerline  yani para ve diğer para birimlerine sahip olan kimsenin kurban kesmesi vâciptir.
 2. Hakîm diye bilinen hadîs-i şerîf kitabında; kurban postunun her parçasına, her kılına ayrı bir sevap verileceği yazılıdır.
 3. Zâd-ül mukvin’de kurbanların kişiye âhirette sırat köprüsünde binek olacağı yazılıdır. Bunun için kurbanlık hayvanları semiz olanlarından seçmelidir.
 4. İbni Mâce’de kurbanın her kan damlası kadar mükâfat verileceği, onun mîzâna (âhiretteki terâziye) koyulacağı, derisindeki tüyler kadar sevap alınacağı beyân edilmektedir.
 5. Taberânî’de, sevap bekleyerek kurban kesenin Cehennem’den korunacağı bildirildi.
 6. Tirmizî’de, kurban bayramındaki en kıymetli amelin, kurban kesmek olduğu yazılıdır. Onu seve seve kesmek gerekir.
 7. İbni Hibbân’da, kurbanın yere akacak ilk kan damlasıyla beraber günahların affolacağı bildirilir.
 8. İsfahânî’de, kesilen kurbanın kıyâmet günü 70 kat büyüyeceği, kanıyla, etiyle mîzâna koyulacağı yazılıdır.
 9. Böyle büyük bir ibâdeti şartlarına uygun olarak doğru bir şekilde yerine getirmenin ne kadar önemli olduğu buradan anlaşılmalıdır.

 

Vacip Kurban Bağışı

 

Derneğimiz tüm kurban bağışlarını olduğu gibi vacip kurbanları da ihtiyaç sahiplerine büyük bir hassasiyetle ulaştırmaktadır. Kurban kesim ve dağıtım işlemleri İslâmî hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kurban bayramı ihtiyaç sahipleri için de bayram olsun; hem ibâdetinizi en doğru şekilde yerine getirmek hem de muhtaç durumda olanları sevindirmek istiyorsanız derneğimize vekâlet vermeniz mümkündür.

 

Kurbanlıklar, kurban bayramının ilk günü, bayram namazı kılındıktan sonra İslâmî kurallara göre kesilir. Kesim işlemleri çoğunlukla kurban bayramının ilk 2 günü içinde tamamlanır. Kesilen hayvanların etleri usülüne uygun olarak parçalanır ve paylara ayrılır. Ardından poşetlere doldurularak yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Taksim işlemi büyük bir hassasiyetle yerine getirilmekte olup, bu hususta herhangi bir eşitsizliğe mahâl verilmemektedir.

 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak et dağıtımı gerçekleştiren derneğimiz paylaşmanın bereket getireceğine gönülden inanmaktadır.

 

Bu hayır ve bereketine ortak olmak isteyenlere yardımcı olan derneğimiz, Allâhü Te’âlâ’nın rızâsı için bağışlanan vacip kurbanları kimsesizlere, yetimlere, mağdurlara, mazlum ve yoksullara ulaştırmaktadır.

 

Vacip kurbanı kesme imkânı olmayanlar derneğimize kesilecek hayvanın bedeli kadar kurban bağışında bulunup vekâlet verebilir. Zengin ile fakir arasında sağlam bir köprü olan derneğimiz, tüm yardım faaliyetlerinde olduğu gibi vacip kurban bağışında da etik, insânî ve dînî değerleri ön planda tutmaktadır.

 

Derneğimiz tüm bağışları ‘emânet’ olarak kabûl etmekte, onların yerine ulaştırılmasını büyük bir görev bilmektedir. Hayırda yarışmayı ilke edinen derneğimiz, İslâmiyet’in güzelliklerini tüm dünyaya ulaştırma gâyesiyle faaliyet göstermektedir.

 

Derneğimiz küçükbaş ve büyükbaş tüm kurban bağışlarını kabul etmektedir. İslâmî usüllere uygun olarak kesilen vâcip kurbanlar, et hasreti çeken muhtaç kimselere ulaştırılmaktadır. Bu ibâdetin fazîleti, sevâbı ve mükâfatı çok büyük olduğu gibi; o insanların gülümsemesine tanık olmak, mutluluklarını paylaşmak da o kadar değerlidir.

 

Kurban ibâdetinin bereketindenihtiyaç sahiplerinin nasiplenmesine vesîle olan derneğimiz, vekâletini aldığı kurbanları dînî gereklere uygun olarak kesip dağıtmaktadır.

 

‘Kurbanınızı bize emânet edin, kardeşlerinizi mutlu edin!’ sloganından güç alan derneğimiz gönüllere girmek, kalpleri fethetmek, evlere misafir olmak, bayram sevincini herkesle paylaşmak için çalışmaktadır.

 

Yüreklerin bir olmasını, kardeşlik bağlarının güçlenmesini, sofralara et girmesini, ümmet bilincinin pekişmesini amaçlayan derneğimiz kurban coşkusunu her yere ulaştırmayı hedeflemektedir. Ayırım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı prensip edinen derneğimiz kurban hususunda da aynı çizgide ilerlemektedir.

 

Bu yüzden faaliyet alanını sadece Türkiye ile sınırlı tutmamaktadır. Gazze,Asya Afrika, Yemen, Suriye gibi başka ülkelerde yaşayan insanlara da bu sevinci yaşatan derneğimiz; ‘hayra vesile olan, hayır işlendikçe sevab kazanır.’ hadîs-i şerîfini kendine rehber edinmektedir.

 

Kurban bağışında bulunmak için derneğimizin hesap numaraları kullanılabilir yahut öncesinde ayrıntılı bilgi için derneğimizle iletişim kurulabilir.

 

Dağıtım işlemlerini büyük bir titizlikle yerine getiren derneğimiz kesilen tüm kurbanları ihtiyaç sahiplerine iletmektedir. Böylece kurbanlarınız yerine ulaşmış olmaktadır

Derneğimiz kurban kesimine yönelik anlık SMS bildirimi, video ve fotoğraf gönderimi sağlayarak kişileri kurbanlarıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirmektedir.

Derneğimize nafile kurban bağışında bulunmak isteyenler web sitemizde (www.kardeseli.org.tr) yer alan hesap bilgilerini kullanabileceği gibi öncesinde derneğimizle irtibata geçerek daha kapsamlı bilgi talebinde bulunabilir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.