Kız Çocuğunun İslâmiyet’teki Yeri - Kadın Kolları | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Kız Çocuğunun İslâmiyet’teki Yeri

26.04.2021

İslâmiyet’te kız çocuğunun yeri çok önemlidir. Kız çocuk oldu diye üzülmek, bu da yetmezmiş gibi anneyi suçlamak en çirkin şeylerden biridir. Allahü Te’âlâ dilediği kimseye kız, dilediğine ise erkek çocuk bahşeder. Bazılarına da hem kız hem de erkek evlat sahibi olmayı nasîb eder. Kimine de kısırlık veya başka bir sebeple çocuk sahibi olamamayı takdir buyurur. Allahü Te’âlâ’nın işini beğenmemek, isyan etmek, kadere kızmak Müslüman’ın yapacağı şeyler değildir.

 

 

Kız çocuklarını hor-hakîr görenler dînimizi bilmeyen kimselerdir. Her şeyden evvel hayırlı evlat sahibi olmayı dilemelidir. Evlat hayırlı değilse dünyalar güzeli bir kız da olsa faydası yoktur.

 

Kız Çocuklarının Fazîleti

 

Dinimizde kız çocuklarına verilen değer hakkında pek çok hadîs-i şerif vardır:

 

 1. Kız çocuklarına giydirilen elbiselerin güzel olması, onlara en güzel hediyeler ile ihsanda bulunulması gerektiği Hâkim adlı hadîs-i şerif kitabında yazılıdır.
 2. Kız çocuğunu güzelce terbiye etmenin, bolluk içerisinde yedirip giydirmenin, o kişiyi Cehennem’den kurtaracağı, kolaylıkla Cennet’e girmesine vesîle olacağı, o kız çocuğunun da kendisi için bereket olacağı yine hadîs-i şerifte bildirilmiştir. (Taberânî)
 3. İki kız evlâdı olup da bunlara güzel muâmele eden kimsenin mutlaka Cennet’e gireceği İbni Mâce’de yazılıdır.
 4. Bir kimsenin iki kızı veya iki kız kardeşi olur da bunların geçimlerini güzelce sağlarsa, Cennet’te Peygamber Efendimiz’le beraber olacaktır. (Tirmizî)
 5. Çarşıdan bir şeyler alan bir kimsenin, bunları erkek çocuklarından evvel kız çocuklarına vermesi hâlinde rahmete mazhar olacağı Herâitî kitabında yazılıdır.
 6. Kadınları, kızları sevindiren kimsenin Allah korkusundan ağlamış kadar sevâb kazanacağı bildirildi. (İbn-i Adiy)
 7. Üç kızı olup da bunlara iyi bakan kimsenin Cennet’i kazanacağı hadîs-i şerîfte geçmektedir. (Ebû Dâvûd)
 8. Kadının ilk çocuğu kız olmuş ise bu onun bereketindendir buyruldu. (İbni Asâkir)
 9. Peygamber Efendimiz’in de kız çocukları vardır. Hatta o, kız babası olması ile iftihar etmiştir. 'Kız çocuklarını hor görmeyin; çünkü ben kızlar babasıyım.' buyurmuştur.

 

 

İslâm’da kız çocuğunun değeri tüm bu vesîkalardan açıkça anlaşılmaktadır. Sadece Müslümanlığı bilmeyenler kızlara değer vermez. Dîni iyi öğrenmiş olanlar, kadınlara hak ettikleri değeri verir. (Başlık parası ve buna benzer gelenekler de, kız çocuklarını bir mal gibi gören bozuk zihniyetin ürünüdür. Dînimizde başlık parası diye bir şey yoktur. ‘Mehir’ vardır fakat bunun başlık parasıyla hiç alâkası bulunmamaktadır.)

 

En Güzel Kız İsimleri

 

Dinimizde kız çocuğunun yeri büyüktür ve onları en iyi şekilde yetiştirmek gerekir. Çocuğa güzel bir isim vermek de anne-babanın ilk görevlerindendir. Ancak anlamı güzel olan, kötü bir şey çağrıştırmayan bir isim koymalıdır. Sırf Kur’ân-ı Kerîm’de geçiyor diye herhangi bir kelimeyi isim olarak koymamalıdır. Örneğin Kur’ân-ı Kerîm’de Firavn, Ebû Leheb, iblis, şeytan da geçmektedir. Böyle isimler vermek nasıl uygun olabilir?

 

Ebû Dâvûd’da insanların kıyâmet günü, kendi ismi ve babasının ismiyle birlikte (meselâ Ömer oğlu Ali diye) çağrılacağı yazılıdır. Çocuğun hem toplumda alay konusu olmaması, hem de kıyâmette güzel isimle çağrılması için buna dikkat etmeli; rastgele, anlamsız veya kötü bir isim vermekten sakınmalıdır.

 

Kız isimleri çok ise de sizin için seçtiklerimizden bazıları şunlardır:

 

 1. Azîze: Saygı değer, muhterem
 2. Behîce: Güler yüzlü, şirin
 3. Câhide: Cihâd eden, dîni yaymak için çalışan
 4. Celîle: Mertebesi yüksek, büyük, azîz
 5. Cemîle: Güzel. Güzellik (cemâl) sahibi
 6. Emine: Güvenilir, dürüst, çok iyi bilen
 7. Edîbe: Terbiyeli, edepli
 8. Cevhere: Yaratılış itibariyle kıymetli olan
 9. Fâhire: Mükemmel, kıymetli, şerefli
 10. Fahriye: Şan-şeref ve fazîlet sahibi
 11. Ferîde: Eşi ve benzeri olmayan, tek
 12. Fevziye: Üstün, gâlip
 13. Feyziye: İlim ve irfan sahibi, feyizli
 14. Firûze: Uğurlu, ferah, mesûd.
 15. Habîbe: Sevilen, sevgili, dost
 16. Halîme: İnce tavırlı, yumuşak huylu
 17. Hâlise: Katkısız, hîlesiz, saf, temiz
 18. Hamdiye: Allahü Te’âlâ’ya hamd eden
 19. Hayriye: Hayır yapan
 20. Lâmia: Parlayan, parlak
 21. Latîfe: Şirin, mülâyim, nâzik, hoş
 22. Mâcide: Yüce, şânı ve şerefi büyük
 23. Meliha: Sevimli, şirin, güzel
 24. Muhsine: Cömert, iyilik eden
 25. Mûnise: Cana yakın, sevimli
 26. Münîre: Nurlu, ışık veren, parlak
 27. Mürşîde: Doğru yolu gösteren, irşâd eden
 28. Nâciye: Selâmete kavuşan, kurtulan
 29. Nesîbe: Soyu temiz
 30. Nûriye: Parlak, ışıklı
 31. Râbia: Dördüncü
 32. Reşîde: Doğru yolda giden
 33. Sâlihâ: Evliyâ, dindar
 34. Semiha: Cömert
 35. Şefîka: Merhametli
 36. Şerîfe: Soylu, şerefli
 37. Tâhire: Pak, temiz
 38. Vehbiye: Allah vergisi, hediye
 39. Âişe: Bolluk içerisinde, rahat yaşayan
 40. Âsumân: Semâ, gökyüzü
 41. Ayfer: Ay ışığı
 42. Azrâ: Bâkire
 43. Begüm: Güzel, saygı değer kadın
 44. Berin: Yüce yaratılışlı, mânevî olarak çok yüksek
 45. Betül: Çok temiz, nâmuslu, ibâdete düşkün, erkeklerden sakınan kadın
 46. Büşrâ: Hayırlı haber, müjde
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat?
  Hicri yılın yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların ilk ayıdır ve içinde birçok önemli günü barındırır. Bu günlerden biri de Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili'dir. Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, kainatın yüce yaratıcısı tarafından Hz. Muhammed'e davet üzerine gerçekleşen miraç olayını kutlar.
 • Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?
  Şaban ayının sekizinci ayı olan Hicri yılın 14. gecesi Berat Kandili olarak adlandırılmaktadır. Bu kutsal gece, günahları affetme ve af dileme şansı sunan önemli bir fırsattır.
 • Recep Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
  İslam dini açısından manevi bir yükselişe vesile olan Recep ayı, müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua mevsimidir. İklimin arttığı bu mübarek ayda, müslümanlar daha fazla zikir, dua ve hayırlı işlere yönelmektedir.
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.