Kadına ve Çocuklara Şiddetin İslâmiyet'teki Hükmü Nedir? - Kadın Kolları | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Kadına ve Çocuklara Şiddetin İslâmiyet'teki Hükmü Nedir?

26.04.2021

Şiddetin vicdan ve merhametle bağdaşmadığında, insanlık suçu olduğunda şüphe yoktur. Kimseye eziyet edilmemesi ve kul hakkından sakınılması gerektiğini bildiren dînimiz tabii ki çocuklara ve kadınlara şiddeti de yasaklamıştır. Kelime anlamı olarak şiddet; baskı ve güç uygulayarak insanları fiziksel veya ruhsal bakımdan zarara uğratmaktır. İslâm’ın şiddet dîni olduğunu iddiâ edenler dînimizde insana ne kadar değer verildiğini bilmeyen, âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i şerifleri kendi kafasına göre yorumlayan kimselerdir.

 

Şiddeti sadece bedensel olarak düşünmemelidir. Sosyolojik, psikolojik, kültürel, siyasal, sözel, ekonomik, cinsel gibi pek çok şiddet türü vardır. Müslüman şiddetin her türlüsüne karşı çıkar. Elinden hiçbir şey gelmese bile hiç değilse kalben karşı koyar.

 

Kadına şiddet, aile içi şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara, engellilere, yaşlılara ve kimseye şiddet kabul edilemez.

 

Kadına ve Çocuğa Şiddetin Hükmü

 

 1. Peygamber Efendimiz hadîs-i şerifte, 'Kadınlar hakkında Allah’tan korkun.' buyurmuştur. (Müslüm, Hac)
 2. Kim can taşıyan bir mahlûka (hayvana bile olsa) işkence eder de tevbe etmeden ölürse cezâsını çekecektir. Merhametli olmayana merhamet edilmeyeceği bildirilmiştir. (Buhari, Edeb)
 3. Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir.' buyrulmuştur. (Hakim, El-Müstedrek) Yine; 'Henüz, tıfıl olan çocuklarınızı dövmeyin.' buyrulmuştur. (Deylemi, Müsned) 'Tıfıl' kelimesinin mânâsı büluğ çağına ermemiş çocuk anlamındadır. (Tabii ki buradan, ‘öyleyse ergenlik çağına gelen çocuklar dövülebilir.’ gibi bir anlam çıkarılmamalıdır!)
 4. İnsanın yüzüne vurmak yasaklanmıştır. (Mecmau’z-Zevaid) Bunu işkenceci kimseler yapar. Çocuğu terbiye etmek için şiddet uygulanmaz.
 5. Riyâdün-Nâsihîn’deki hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz, 'Bir erkek, hanımını döverse, kıyamette onun davacısı ben olurum.' buyurmuştur.
 6. İyi Müslüman hanımıyla iyi geçinir. Nisâ sûresinin 19. âyet-i kerîmesinde; 'Onlarla iyi, güzel geçinin!)' buyrulmuştur.
 7. Müslim’deki hadîs-i şerîfte ise; 'Bir mümin, hanımının kötü huyuna kızmasın! Onun iyi huyu da olur.' buyruldu.
 8. 'Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyin!' hadîs-i şerîfi ise Dârimî ve İbni Mâce'de yer almaktadır.
 9. Ebû Dâvûd'daki hadîs-i şerîfte ise Peygamber Efendimiz; 'Kendi yediğinden hanımına da yedir, kendi giyindiğin gibi ona da giydir, ona yüzünü ekşitme, kaşını çatma ve dövme!' buyurmuştur.
 10. Bir kimse hanımının kötü huylarına katlansa, belâlara karşı sabreden hazret-i Eyy^üb aleyhisselâm gibi mükâfata kavuşacağı bildirilmiştir. (İmâm-ı Gazâlî hazretleri)
 11. Bir erkek hanımına güler yüzle baksa, amel defterine sanki bir köle âzâd etmiş kadar sevâb yazılacağı, Riyâdün-Nâsihîn kitabında geçmektedir.
 12. 'Kadınlarınızı üzmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!' hadîs-i şerifi Müslim'de yer almaktadır.
 13. Riyâd-ün-Nâsihîn’deki başka bir hadîs-i şerifte; 'Hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven, Allah ve Resûlüne âsî olur.)' buyruldu.
 14. Hanımına en lütufkâr davranan kimsenin, Müslümanlar arasında ahlâkı en güzel, , îmân yönünden en üstün kişi olduğu bildirilmiştir. (Tirmizî)
 15. İbni Lâl ise; 'Kadın, zayıf yaradılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmeyin!' şeklindeki hadîs-i şerîfi nakletmektedir.
 16. Başka bir hadîs-i şerifte; 'Sizden biri günün sonunda aynı yatağı paylaşacağı hâlde (nasıl oluyor da) hanımını dövmeye kalkışır?”' buyrulmuştur. (Buhari, Tefsir, Şems sûresi 1. âyet-i kerîme tefsiri)
 17. Dinimizde kadına ve çocuklara şiddetin hükmü bu kadar vesîka karşısında, net olarak anlaşılmaktadır.

 

Kadın Cinâyetleri ve İslâmiyet

 

Hadîs-i şerifte ise; Bir mü'mini öldürmek, Allah indinde dünyayı tahrip etmekten daha büyüktür!' buyrulmuştur. [Nesâî,)

 

Sonuç olarak Müslüman kadına ve çocuğa şiddet uygulamak, öldürmeye teşebbüs etmek şöyle dursun; aklının ucundan bile geçirmemelidir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?