Kadına ve Çocuklara Şiddetin İslâmiyet'teki Hükmü Nedir? - Kadın Kolları | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Kadına ve Çocuklara Şiddetin İslâmiyet'teki Hükmü Nedir?

26.04.2021

Şiddetin vicdan ve merhametle bağdaşmadığında, insanlık suçu olduğunda şüphe yoktur. Kimseye eziyet edilmemesi ve kul hakkından sakınılması gerektiğini bildiren dînimiz tabii ki çocuklara ve kadınlara şiddeti de yasaklamıştır. Kelime anlamı olarak şiddet; baskı ve güç uygulayarak insanları fiziksel veya ruhsal bakımdan zarara uğratmaktır. İslâm’ın şiddet dîni olduğunu iddiâ edenler dînimizde insana ne kadar değer verildiğini bilmeyen, âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i şerifleri kendi kafasına göre yorumlayan kimselerdir.

 

Şiddeti sadece bedensel olarak düşünmemelidir. Sosyolojik, psikolojik, kültürel, siyasal, sözel, ekonomik, cinsel gibi pek çok şiddet türü vardır. Müslüman şiddetin her türlüsüne karşı çıkar. Elinden hiçbir şey gelmese bile hiç değilse kalben karşı koyar.

 

Kadına şiddet, aile içi şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara, engellilere, yaşlılara ve kimseye şiddet kabul edilemez.

 

Kadına ve Çocuğa Şiddetin Hükmü

 

 1. Peygamber Efendimiz hadîs-i şerifte, 'Kadınlar hakkında Allah’tan korkun.' buyurmuştur. (Müslüm, Hac)
 2. Kim can taşıyan bir mahlûka (hayvana bile olsa) işkence eder de tevbe etmeden ölürse cezâsını çekecektir. Merhametli olmayana merhamet edilmeyeceği bildirilmiştir. (Buhari, Edeb)
 3. Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir.' buyrulmuştur. (Hakim, El-Müstedrek) Yine; 'Henüz, tıfıl olan çocuklarınızı dövmeyin.' buyrulmuştur. (Deylemi, Müsned) 'Tıfıl' kelimesinin mânâsı büluğ çağına ermemiş çocuk anlamındadır. (Tabii ki buradan, ‘öyleyse ergenlik çağına gelen çocuklar dövülebilir.’ gibi bir anlam çıkarılmamalıdır!)
 4. İnsanın yüzüne vurmak yasaklanmıştır. (Mecmau’z-Zevaid) Bunu işkenceci kimseler yapar. Çocuğu terbiye etmek için şiddet uygulanmaz.
 5. Riyâdün-Nâsihîn’deki hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz, 'Bir erkek, hanımını döverse, kıyamette onun davacısı ben olurum.' buyurmuştur.
 6. İyi Müslüman hanımıyla iyi geçinir. Nisâ sûresinin 19. âyet-i kerîmesinde; 'Onlarla iyi, güzel geçinin!)' buyrulmuştur.
 7. Müslim’deki hadîs-i şerîfte ise; 'Bir mümin, hanımının kötü huyuna kızmasın! Onun iyi huyu da olur.' buyruldu.
 8. 'Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyin!' hadîs-i şerîfi ise Dârimî ve İbni Mâce'de yer almaktadır.
 9. Ebû Dâvûd'daki hadîs-i şerîfte ise Peygamber Efendimiz; 'Kendi yediğinden hanımına da yedir, kendi giyindiğin gibi ona da giydir, ona yüzünü ekşitme, kaşını çatma ve dövme!' buyurmuştur.
 10. Bir kimse hanımının kötü huylarına katlansa, belâlara karşı sabreden hazret-i Eyy^üb aleyhisselâm gibi mükâfata kavuşacağı bildirilmiştir. (İmâm-ı Gazâlî hazretleri)
 11. Bir erkek hanımına güler yüzle baksa, amel defterine sanki bir köle âzâd etmiş kadar sevâb yazılacağı, Riyâdün-Nâsihîn kitabında geçmektedir.
 12. 'Kadınlarınızı üzmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!' hadîs-i şerifi Müslim'de yer almaktadır.
 13. Riyâd-ün-Nâsihîn’deki başka bir hadîs-i şerifte; 'Hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven, Allah ve Resûlüne âsî olur.)' buyruldu.
 14. Hanımına en lütufkâr davranan kimsenin, Müslümanlar arasında ahlâkı en güzel, , îmân yönünden en üstün kişi olduğu bildirilmiştir. (Tirmizî)
 15. İbni Lâl ise; 'Kadın, zayıf yaradılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmeyin!' şeklindeki hadîs-i şerîfi nakletmektedir.
 16. Başka bir hadîs-i şerifte; 'Sizden biri günün sonunda aynı yatağı paylaşacağı hâlde (nasıl oluyor da) hanımını dövmeye kalkışır?”' buyrulmuştur. (Buhari, Tefsir, Şems sûresi 1. âyet-i kerîme tefsiri)
 17. Dinimizde kadına ve çocuklara şiddetin hükmü bu kadar vesîka karşısında, net olarak anlaşılmaktadır.

 

Kadın Cinâyetleri ve İslâmiyet

 

Hadîs-i şerifte ise; Bir mü'mini öldürmek, Allah indinde dünyayı tahrip etmekten daha büyüktür!' buyrulmuştur. [Nesâî,)

 

Sonuç olarak Müslüman kadına ve çocuğa şiddet uygulamak, öldürmeye teşebbüs etmek şöyle dursun; aklının ucundan bile geçirmemelidir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Miraç Kandili Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat?
  Hicri yılın yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların ilk ayıdır ve içinde birçok önemli günü barındırır. Bu günlerden biri de Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili'dir. Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, kainatın yüce yaratıcısı tarafından Hz. Muhammed'e davet üzerine gerçekleşen miraç olayını kutlar.
 • Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?
  Şaban ayının sekizinci ayı olan Hicri yılın 14. gecesi Berat Kandili olarak adlandırılmaktadır. Bu kutsal gece, günahları affetme ve af dileme şansı sunan önemli bir fırsattır.
 • Recep Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
  İslam dini açısından manevi bir yükselişe vesile olan Recep ayı, müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua mevsimidir. İklimin arttığı bu mübarek ayda, müslümanlar daha fazla zikir, dua ve hayırlı işlere yönelmektedir.
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.