Aile İçi Huzur - Kadın Kolları | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Aile İçi Huzur

18.04.2024

Aile huzuru için dua, ev halkı arasında yaşanan huzursuzluk ve kavga yaşanmaması adına oldukça önemli bir uygulamadır. Bu dua, aile içindeki ilişkilerin daha sakin ve huzurlu bir ortamda gelişmesine vesile olabilir. Aile huzursuzluğu için dua, evinde sorun yaşayan veya ilişkilerinde dengesizlik hisseden insanlara yol gösterici ve destekleyici bir özelliğe sahiptir.

Okunan duaların mealleri, aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi anlaşmalarını sağlayabilir ve aralarındaki iletişimi güçlendirebilir. Aile içindeki her bir bireyin huzur ve mutluluğunu ön planda tutan bu dualar, aile bağlarının güçlenmesine katkıda bulunabilir.

Aile huzuru için dua, aile içindeki her bireyin sorunlarına dikkat çekerek çözüm odaklı bir yaklaşım sunar. Bu dua, sadece aile içinde değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de huzur ve barışın sağlanması için önemli bir araç olabilir. Aile fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşmasını teşvik eden dua, aile içindeki ilişkilerin daha sağlam temeller üzerine oturmasına yardımcı olabilir. 

 

Ailenin Huzuru ve Mutluluğu İçin Hangi Duaların Okunması Tavsiye Edilir?

 Aile bireyleri arasında yaşanan tartışmalar, anlaşmazlıklar ve gibi huzursuzluklar, evin atmosferini olumsuz şekilde etkileyerek, huzuru kaçırır. Bu durumlar, ailenin mutluluğunu ve sakinliğini korumak adına, aile içinde arayışlardadır. İslami inançlara göre, evde huzuru sağlamak, saygı ve sevgi dolu bir atmosferi teşvik etmek için okunacak dualar büyük önem taşımaktadır. Evde kavga çıkmaması için okunacak dua ve evde huzur duası gibi belirli dualar, aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek, daha huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Öyleyse; hangi dualar okunmalı? 

 

Evde Huzur Duası

1. Evde sürekli tartışan eşler, aile huzurunu bozan kişi veya kişilere, 786 kez besmele çekerek tatlı bir şeyler sunarak uyumlu bir yaşamı destekleyebilirler. Bu şekilde, ilişkileri tatlandırıp geçimli hale getirebilirler.

Okunuş: Rabbic'alni mukimes salati ve min zurriyyeti rabbena ve tekabbel duai. Rabbenagfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.

Meal: Rabbim, beni namazlarını sürekli olarak kılan insanlardan yap. Soyumdan da böyle kişiler yarat. Rabbim, yaptığım duayı kabul et. RAbbim, hesap gününde beni, annemi, babamı ve inananları affet.

2. Tevbe suresinin 129. ayeti her gün 7 kez okunmalı, bakara 2:269 3 kez okunmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni duası 41 kez okunmalıdır. Duha suresinin 25. ayeti 21 veya 71 kez okunmalıdır. Furkan suresinin 74. ayeti ve Araf 89. ayet okunmalıdır.

Okunuş: Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'nnuri ve cennibe'l fevahişe mazahare minha vema betane.

Meal: Allah'ım, kalplerimizi bir araya getir. Aramızdaki sorunları çöz ve bizi kurtuluşa eriştir. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığını ve saklı olanını da bizden uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, Salât 182)

3. Okunuş: Rabbene'ftah beynena ve beyne kavmina bi'l-hakkı ve Etne hayrü'l –fatihin

Meal: Sadece Allah'a güveniriz. Ey Rabbimiz! Aramızdaki bu toplumla hakkaniyetli bir hüküm ver, (ki doğruyu yanlışı belirlesin). Sen şüphesiz hüküm verenlerin en iyisisin!

4Okunuş: "Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"

Meal: Allahım, beni namazı doğru ve mükemmel bir şekilde yerine getiren bir insan yap. Soyumdan da böyle insanlar yarat. Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. (İbrahim Suresi 40. ve 41. ayet)

5. Okunuş:  Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Meal: Allahım! Dünyada bize iyilik ve güzellik lütfet, ahirette de iyilik ve güzellik nasip eyle. Ateş azabından bizi koru.

 

Peygamber Efendimizin Okuduğu Zikirler, Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacaklar

Peygamber Efendimizin okuduğu zikirler, aile huzursuzluğu ve evde kavga olmaması için önemli bir rol oynamaktadır. Evde huzursuzluk ve kavga çıkmaması için okunacak dualar kadar zikirlerde de büyük bir etki bulunmaktadır. Yukarıda bahsettik, bu konuda zikirler dualardan daha kısıtlı olsa da, etkileri çok güçlüdür.

Aile içi ilişkilerde yaşanan sorunlar, çoğu zaman huzursuzluğa ve kavgalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda aile huzursuzluğu için dua etmek ve Peygamber Efendimizin öğrendiği zikirleri okumak önemli bir adımdır. Zikirler, manevi gücümüzü arttırarak aile içindeki huzuru ve barışı sağlayabilir.

Evde kavga çıkmaması için okunacak dualarla birlikte zikirler de dualar kadar etkilidir. Bu nedenle, aile içi huzur ve mutluluğu korumak için düzenli olarak Peygamber Efendimizin okuduğu zikirleri okumak önemlidir. 

Yâ Veliyy celle celalühü 46 defa okunması tavsiye edilir ve cuma günleri 1000 defa zikredilmesi faydalı olabilir.

El-Latif, Ya-Latif şekliyle 100 kere okunmalıdır.

Ya-Rahim 258 defa ya da kendi belirleyen sayıda okunursa küslükler gider.

Ya-Veliyy cuma günleri bin defa okunmalıdır.

 
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Orucun Farzları Nelerdir?
  Oruç, İslam dininin beş şartından biri olup, Müslüman bireylerin her yıl Ramazan ayında tuttuğu önemli bir ibadettir. Oruç, maddi ve manevi faydaları bulunan, Allah'a yakınlaştıran en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.
 • Havaic-i Asliye(Asli İhtiyaçlar) Nedir?
  İslam dininin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözetme prensiplerinden biri olarak önem taşıyan "havaic-i asliye," temel ihtiyaçları ifade eden bir kavramdır.
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Ne Zaman Verilir?
  Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın vermesi gereken sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Afrika'ya Yardım: Kalbinizden Gelen Destek
  Afrika'ya yardım faaliyetleri, dünyanın en fazla yapıldığı kıtalar arasında yer almaktadır. Afrika yardım dernekleri arasında bulunan Kardeş Eli Derneği, bölgedeki insanların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve fark yaratmak için büyük çaba harcamaktadır.
 • Askıda Yemek Nedir?
  Ülkemizin sıcak insan ilişkilerine ve toplumsal değerlere önem veren kültürümüzde askıda yemek geleneği, toplum olarak dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlamaktayız.