Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir? - Genel | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?

28.02.2024

Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir. Nisab miktarı her yıl değişebilir ve belirlenmesi için belli bir ölçü kullanılır. İslam dinen zekatın, sahip olunan maldan belli bir oranda verilmesini emreder. Bu miktardaki servetten zekat vermek, kişinin toplum içindeki sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur ve ihtiyaç sahiplerine destek olur. Ancak zekat verirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Zekatın doğru kişilere ve doğru miktarlarda verilmesi önemlidir ve bu konuda dikkatli olunmalıdır.

 

Zekat Nasıl Hesaplanır?

Zekat, İslam'ın beş temel şartından biri olan bir ibadettir ve zenginlerin fakirlere yardım etmeleri için ödenen bir tür sadakadır. Zekatın hesaplanması için belirli bir miktar olan nisap değeri esas alınır. Nisap, altın ve gümüş için 20 miskal (80.18 gr) olarak belirlenmiştir. Bir kişi bu miktardan daha fazla mala sahipse, zekatla yükümlüdür. Zekatın hesaplanması için, kişinin sahip olduğu toplam zenginlik esas alınır. Altın ve gümüş dışında, devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide ise 40 adet olması durumunda zekat verilir. Bu hayvanlardan herhangi birine sahip olan kişi, belirli bir miktar zekat ödemekle yükümlüdür. Zekat hesaplanırken, kişinin sahip olduğu mal varlığına göre belli bir oran belirlenir ve bu oran üzerinden zekat miktarı hesaplanır. 

 

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat bağışı, malın üzerinden her sene geçmiş olması konusunda farz olduğu gibi belirlenen bir miktar olan nisap miktarını aşması durumunda verilmesi gerekir. İbadetlerde olduğu gibi zekatın da belirli bir zamanı yoktur, fakat genellikle Ramazan ayında verilmesi tercih edilir. Zekat, oruç ve hac gibi diğer ibadetlerde olduğu gibi kameri ay hesabına göre uygulanır. Zekatın verilmesi ibadetin bir gereği olup, malın üzerinden sene geçmiş olması ve belirlenen nisab miktarını aşması gerekmektedir. Bu sayede zekat, toplumdaki fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi amacıyla kullanılır. Zekatın verilme zamanı ve miktarı konusunda dini kurallara uyulması ve bu ibadetin yerine getirilmesi büyük önem taşır. 

 

Zekat Ne Kadar Verilir?

Zekat ne kadar verilir sorusunun cevabı ise kişinin sahip olduğu mala ve gelire göre değişir. Altın, gümüş, para, ticaret malları, koyun, keçiden ve benzeri hayvanlardan sahip olduğunuz her 40 birim için 1 birim zekat vermeniz gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlar yani inek, manda gibi hayvanlardan ise 30 birim için 1 birim zekat verilirken, tarım ürünlerinden ise her 10 birim ürün için 1 birim zekat verilmesi gerekmektedir. Ayrıca her bir bireyin, yoksullara yardım etmek amacıyla fitre zekat bağışında bulunması da gerekmektedir. Bu bağlamda her yıl Ramazan Bayramı'ndan önce fitre zekatının verilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla zekat ne kadar verilir sorusunun cevabı aslında kişinin maddi durumuna ve elinde bulunan mallara göre değişiklik göstermektedir.

 

Zekat Kimlere Farz Kılınmıştır?

Zekat, erginlik çağına ulaşan ve hür aklen mükellef bireyler için farz kılınmıştır. Zekatın verilmesi için mal varlığından belirli bir nisap miktarına ulaşan bireyler yükümlü kılınmıştır. Bu nisap miktarı her yıl kameri yıl geçmesi sonunda kontrol edilmeli ve gerekirse zekat verilmesi gereken mal varlığına bu miktar eklenmelidir. Zekatın verilmesi için sahibinin bizzat elinde bulunan, yani mülkiyetinde bulunan malvarlığı gerekir. Ayrıca, herhangi bir maluliyeti olmayan bireylerin de zekat vermesi gerekmektedir. Zekatın verilecek malın yıl sonunda bireyin mülkiyetinde bulunmasının yanı sıra nisap miktarı korunması da önemlidir.

 

Zekat Kimlere Verilir?

Zekat, Müslümanların zenginliklerinin bir kısmını fakirlere verme görevlerinden biridir. Zekatın belirli bir nisap miktarı üzerinde malı bulunan kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zekat, farz olan bir ibadet olduğu için Müslümanlar üzerine düşen bu görevi yerine getirmek zorundadır. Ayrıca, fitre zekat da belirli bir miktar geliri veya malı olan her Müslümanın vermekle yükümlü olduğu bir bağıştır. Zekat verilecek kişiler ise Tevbe Suresi’nde açıkça belirtilmiştir. Buna göre, fakirler, düşkünler, zekât toplayanlar, İslâm’ı kabul edecek olanlar, köleler, borçlular ve yolcu kalmış kişiler zekat alabilecek kişilerdir. Bu kişilerin zaruri ihtiyaçları dışında kalan herhangi bir malı olmamalıdır. Zekatın verilmesi, İslam’ın en temel ibadetlerinden biri olup, Müslümanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple, her Müslümanın zekat verme konusunda bilgi sahibi olması ve maddi durumuna uygun şekilde zekatını vermesi gerekmektedir.

 

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat, Müslümanların malının belirli bir kısmını belirli şartlar altında belirli kişilere dağıtma yükümlülüğüdür. Ancak zekatın kimlere verilemeyeceği konusu da bir o kadar önemlidir. Bu noktada öncelikle, bir Müslüman'ın anne, baba, nine ve çocuğuna zekat verilmez. Bunun yanı sıra bir Müslüman, eşine de zekat veremez. Müslüman olmayanlara ve nisap miktarı mala sahip olan kişiye de zekat verilmez. Yani, zengin olarak kabul edilen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda malı olan bir kişiye zekat verilemez. Ayrıca, cami, okul, yetimhane gibi kurumların yapımı için verilen para da zekat olmaz çünkü zekatın belirli bir kişiye verilmesi gerekmektedir. Yani, belirli bir çerçevede dağıtılacak para veya mala zekat denir, genel bir amaca hizmet eden para zekat olarak kabul edilmez. Bir Müslüman'ın zekat verme yükümlülüğü, malının belli bir kısmını belirli kişilere dağıtmakla yerine getirilir.

 

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etmek İçin Zekatlarınızı Dünyanın Pek Çok Yerine Gönderebilirsiniz

İslam coğrafyasında yardıma muhtaç kardeşlerimize destek olmak için zekatlarınızı Kardeş Eli Derneği aracılığıyla dünyanın pek çok yerine gönderebilirsiniz. Dernek, mazlumlara yardım elini uzatarak, zekatları veren el ile alan el arasında bir köprü vazifesi görmektedir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, İslam dininde önemli bir ibadet olan zekatın yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Kardeş Eli Derneği sayesinde zekatlarınızı sadece yerel olarak değil, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, onların acılarına bir nebze olsun şifa olabilirsiniz. Zekatlarınızın doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak, fakirlere ve muhtaçlara yardım elini uzatmak için bu tür güvenilir kuruluşlar aracılığıyla yardım etmek oldukça önemlidir.

 
Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Sadaka Kurbanı Nedir?
  Sadaka Kurbanı, İslam dininde büyük önem verilen ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi yardım sağlanmasını ifade eder. Kurban ibadeti, müslümanların Allah'a olan yakınlığını pekiştirmek ve paylaşma duygusunu güçlendirmek için yapılan bir ibadettir.
 • Külliye Nedir? Anlamı ve Önemi
  Ülkemizde, türklerin geçmişte kalan mukaddes mirasları olarak islam dinini kabul etmeleriyle birlikte, birçok önemli yapılar inşa edilmeye başlandı.
 • Şükür Kurbanı
  Birçok insan, herhangi bir vesileyle yaşadıkları güzellikler karşısında Allah'a şükretmek amacıyla kesecekleri kurbanlara karar vermektedir. İşte bu kurbanlara kesilen kurbana, şükür kurbanı denir.
 • İftar Nedir? İslam'da Oruç Açma Zamanı ve Anlamı
  Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl büyük bir sabırsızlık uyandıran iftar sofraları, bütün evlere birlik ve dayanışma duygusu aşılayan en özel günleri yaşatmaktadır.
 • Deprem Yardım Kampanyasına destek
  Son dönemde yaşanan depremler, birçok insanı evsiz ve yardıma muhtaç bırakmıştır. Depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünler arasında çadır, battaniye, gıda ve hijyen kitleri, seyyar tuvaletler, çocuklar ve yetişkinler için iç çamaşırı bulunmaktadır.