Şükür Kurbanı - Kurban Bağışı | Kardeş Eli Derneği
BLOG
Blog

Şükür Kurbanı

06.04.2021

Şükür kurbanı bir nîmete kavuşan kimsenin Allâhü Teâlâ’ya şükretmek maksadıyla yerine getirdiği bir ibâdettir. Kurban; fakir ile zengini, tok ile aç kimseyi buluşturan; insanları birbirine bağlayıp kaynaştıran, içimizi huzurla dolduran, herkesi birbirine yakınlaştıran ve sevâbı çok olan bir ameldir.

 

Şükür Kurbanı Nedir?

 

Şükür kurbanı nâfile kurban kapsamında değerlendirilir. Bir kişi, gerçekleşmesini arzu ettiği bir amaca ulaştığında, bir nîmete nâil olduğunda (işe girdiğinde, sınavı kazandığında vb.); herhangi bir nedenle Allâhü Te’âlâ’ya şükretmek istediğinde kurban kesmeyi tercih edebilir. Öte yandan Temettü ve kıran haccını yerine getiren kişilerin kestikleri kurban da şükür kurbanı olarak adlandırılır.

 

Allâhü te’âlâ’ya teşekkür amacıyla kesilen şükür kurbanı; bir eşya satın almak, işe girmek gibi belli bir neden olmadan da kesilebilir.

 

Allahü Te’âlâ’ya yaklaşmak maksadıyla, maddî ve mânevî nîmetlere şükür gâyesiyle kesilen şükür kurbanı sevincimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın en güzel yoludur.

 

Kişi bu ibâdeti içinden gelerek yapar. Yani şükür kurbanı dînen farz veya vâcip değildir. Fakat şükür kurbanıyla adak kurbanını karıştırmamalıdır. Adak kurbanı, ‘şu işim olursa kurban kesmek nezrim olsun’ gibi bir ifadeyle, yapılması adanan bir ibâdettir. Dolayısıyla vâciptir. Şükür kurbanında böyle bir durum yoktur. Kişi, kendisini mutlu eden bir olaydan dolayı şükür kurbanı kesebilir.

 

Adak kurbanının etinden o adağı adayan kişi yiyemezken şükür kurbanının etinden kesen kişi dâhil herkes yiyebilir. Kurban etini ailemize ve akrabalarımıza vermemiz de önemlidir. Fakat asıl ihtiyaç sahiplerini unutmamak, kendimiz tokken aç olanları düşünmek gerekir.

 

Şüphesiz ki her insan sayısız nîmetlere sahiptir. Sağlığımız, îmânımız, aldığımız nefes başlı başına, şükründen âciz olduğumuz büyük nîmetlerdir. Bir de özel olarak bizi sevindiren şeyler vardır. İşte insan ne sebeple olursa olsun, imkânı varsa şükür için kurban kesmekten de geri durmamalıdır.

 

Şükür kurbanı kestikten sonra 2 rekat şükür namazının kılınması tavsiye edilir. Şükür kurbanı için hasta hayvanlar tercih edilmez. Borç parayla şükür kurbanı kesmek uygun değildir.

 

Şükür Kurbanı Bağışı

 

Mutluluğunuza başkalarını da ortak etmek, şükrünüzün hayrından onları da nasiplendirmek istiyorsanız derneğimize vekâlet vererek kurbanınızı İslâmî usüllere göre kestirip gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız mümkündür.

 

Şükür kurbanını kesmek için belli bir zamanı beklemek gerekmez. Çünkü şükür kurbanı her zaman kesilebilir. Hem kestireni, hem de ihtiyaç sahiplerini mutlu eden kurban; en büyük yardımlardan biridir, berekettir, paylaşmaktır, dayanışmadır.

Şükür kurbanı bağışlarınızda Küçük baş ve büyük baş olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Derneğimize bağışlanan şükür kurbanları dînî kâidelere uygun olarak kesilmektedir. Dağıtım amacıyla parçalara ayrılarak yoksullara ilk elden ulaştırılır. Böylece kurban etinden sadece gerçekten ihtiyacı olanlar yararlanabilir.

 

Şükür kurbanı kestirmek isteyen kişiler bunun için derneğimize hisse bağışında da bulunabilir. Allah rızâsı bağışlanan kurban bedelleri gereğine uygun olarak değerlendirilmekte; kişilerin bu ibâdeti en doğru şekilde yerine getirmeleri sağlanmaktadır.

 

Tüm kurbanlar derneğimiz aracılığıyla sağlıklı koşullarda kesilmekte, ihtiyaç duyan insanlara titizlikle ulaştırılmaktadır. Böylece kurban ibâdetinin bereketinden binlerce kişi istifâde etmektedir. Siz de şükretmek maksadıyla bu ibâdeti yerine getirmek istiyorsanız, her şeyi sizin adınıza en ince ayrıntılarına dikkat ederek gerçekleştirecek olan derneğimize başvurabilirsiniz.

 

Şükretmenin ne kadar büyük bir ibâdet olduğu hepimizin mâlumudur. Namaz kılmak, dil ile hamd etmek de şükretmek için yapabileceklerimizdendir. Fakat durumumuz elveriyorsa şükrümüzün bir ifadesi olarak kurban ibâdetini de yerine getirmemiz şüphesiz ki kazandığımız mükâfatı artıracaktır.

 

Çok sevap kazanmanın, sahip olduğumuz nîmetler için şükretmenin, mutluluğumuza başkalarını da ortak etmenin en güzel yollarından biri olan şükür kurbanı, derneğimiz vasıtasıyla en doğru şekilde yerine getirilmektedir.

Paylaş
SON BLOG YAZILARI
 • Zilhicce Ayı Nedir?
  Zilhicce ayı, İslam takviminin son ayıdır ve hemen hemen tüm İslam âleminde büyük öneme sahiptir. Bu özel ay, dini anlamına ek olarak, aynı zamanda İslam tarihinde çeşitli önemli olayların da gerçekleştiği bir dönemi temsil eder.
 • Zekat Nedir ve Ne Kadar Verilir?
  Zekat, İslam dinine göre zenginlik ölçüsüne göre kabul edilen bir miktarda mala sahip olan herkesin Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken belli bir miktarı ifade eder. Zekat, mal sahibi kişilere yılda bir kez verilir ve bu miktara "nisap" denir.
 • Yemin Keffâreti Nasıl Yerine Getirilir?
  Yemin keffareti, bir kimsenin yeminini bozması durumunda ödemesi gereken bir tür cezai ödemedir. İslam hukukuna göre, yemin keffareti ne şekilde olursa olsun yemini bozan kişinin ödemeleri gerekir. Bu ödemenin yolu ise on fakire birer fitre miktarı para vermek veya on yoksulu doyurmak veya on ayrı günde birer fitre miktarı para vermek on yoksulu doyurmaktır.
 • Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır
  Ramazan ayı, İslam alemi için kutsal bir dönemdir. Bu ayda oruç tutmanın yanı sıra, teravih namazı da büyük bir önem taşır. Teravih namazı, nafile namazlardan biri olup, ramazan ayında cemaatle kılınması sünnettir ve bu şekilde kılınması makbuldür.
 • Safer Ayı Nedir?
  Müslümanlar için önemli ve mübarek sayılan aylardan biri olan Safer ayı, İslam takviminde ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de, böyle birşeyin mümkün olmadığı hadislerde belirtilmektedir. Peki Safer ayı nedir ve neden halk arasında uğursuz olarak bilinir?